plik doc

Humanistyczne wartosci turystyki i rekreacji

...
Humanistyczne wartości turystyki i rekreacji Socjologia to nauka o kulturze, która zajmuję się ściśle i wyłącznie wartościami społecznymi w swoistym znaczeniu tego słowa. Wartością społeczną jest zaś człowiek, osobnik lub zrzeszenie, rozpatrywany jako przedmiot działania ludzkiego. Osobliwość socjologii na tle innych nauk o kulturze polega na tym, że nie tylko zajmuję się ona badaniem doświadczenia i działalności podmiotów świadomych, ale i ma do czynienia z takim szczególnym rodza...

plik doc

Humanistyczne wartosci turystyki i rekreacji

...
Humanistyczne aspekty w turystyce i rekreacji. Socjologia to nauka o kulturze, która zajmuje się wartościami społecznymi, którą jest człowiek, osobnik lub zrzeszenie, rozpatrywany jako podmiot działania ludzkiego. Nauka ta zajmuje się działaniem świadomym, więc jest typowo humanistyczna. Zakres badań socjologicznych turystyki obejmuje turystów, ich motywacje, przyczyny wyjazdów, typy zachowań, przemiany osobowości pod względem zachowań. Turystykę zarówno jako system i jako proces,...