ikona pliku odt

socjologia przestępczości notatki

socjologia przestępczości UŁ


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44.92 kB.


SOCJOLOGIA PRZESTĘPCZOŚCI
ZRÓŻNICOWANE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI
Przestępczość jest pokaźną sferą zachowań społeczno – patologicznych. Przestępczość pospolita, narkotykowa, związana z systemem korumpowania czy fałszerstwa kończąc na przestępczości zorganizowanej. Są to zjawiska definiowane jako dewiacyjne (prostytucja) i przestępcze (prostytucja nieletnich). Czerpanie korzyści czy zmuszanie do prostytucji jest już przestępstwem. Przestępstwo może być pojmowane w różnym zakresie:
1) w sensie prawno – karnym – zachowanie społecznie niebezpieczne; także zaniechanie może być
przestępstwem
2) w socjologicznym ujęciu naistotniejsze jest to jaką szkode przynosi konkretne działanie, łączy się z tym problem punktu widzenia szkody –
przestępstwa można rozpatrywać z punktu widzenia normatywnego, ale także z punktu widzenia socjologicznego spojrzenie poprzez sprawcę przestępstwa (jakimi cechami się charakteryzuje oraz jakie czynniki otoczenia mogły zadecydowac, że sprawca dokonał przestępstwa) – wzorce osobowe typowe dla popełniania danych przestępstw. Inne spojrzenie ujmuje przestępstwo jako wynik pewnego procesu obejumjącego stanowienie normy i zastosowanie jej wobec konkretnego człowieka łamiącego tę normę – nurt opierający się na zasadach definiowania normy i mechanizmach kontrolii. Ludzie dzielą się na przestępców (wykazują cechy odmienne od nieprzestępców) i nieprzestępców. Te cechy różniące są przyczyną popełniania przestępstw, ale mogą mieć nie tylko charakter biologiczny czy psychologiczny, ale także społeczny (przypisanie sprawcy określoneg statusu społecznego). Najważniejsze jest ustalenie tych cech oraz powiązań przycyznowych między tymi cechami, a zachowaniem przestępczym, które pozwoli kontrolować przestępczość i utrzymywać ją na możliwie niskim poziomie. Jeżeli wiemy jakie cechy mają istotną korelację z rosnącym wskaźnikiem przestępczym to mo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44.92 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!