ikona pliku pdf

Socjologia ogólna i szczegółowa notatki

Podstawowe zagadnienia dotyczące socjologii ogólnej i socjologii szczegółowej.


  127 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 127
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB.


Socjologia ogólna
Człowiek jest istotą społeczną, ukształtowaną w procesie SOCJALIZACJI. Jej efektem są określone cechy osobowości, postawy, poglądy, respekt dla norm i wartości powszechnie akceptowanych. Osobowość człowieka można rozpatrywać z punktu widzenia jej elementarnych składników, do których należą: cechy biogenne – płeć, wzrost, budowa ciała, jego właściwości fizjologiczne; cechy psychogenne – pamięć, wola, wyobraźnia, inteligencja, spostrzegawczość, temperament. Socjogenne elementy osobowości stanowią podstawę różnicowania się zachowań człowieka w społeczeństwie. Za J. Szczepańskim osobowości: możemy wyróżnić podstawowe socjogenne elementy
kulturowy ideał osobowości, role społeczne, jaźń subiektywną i odzwierciedloną. W pierwszych latach życia człowiek zdobywa podstawowe wiadomości na temat rzeczywistości i samego siebie. Wiedza ta jest modyfikowana przez całe życie i prowadzi do określonego sposobu pojmowania celu i sensu istnienia, w konsekwencji do przyjmowania i modyfikowania określonego systemu wartości. Proces socjalizacji powoduje zinternalizowanie niektórych wartości przez jednostkę w taki sposób, że zostają one wbudowane w jego osobowość. W socjalizacji rozumianej jako proces, który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości jednostka: uczy się odgrywania ról społecznych; zdobywa podstawowe umiejętności potrzebne mu do funkcjonowania w danej społeczności; uczy się człowieka porozumiewania się z innymi ludźmi za pomocą symboli i języka. W procesie socjalizacji człowiek uczy się panowania nad popędami i potrzebami, a także zaspokajania ich w sposób przyjęty w danym społeczeństwie. Socjalizacja ma ogromne znaczenie w kształtowaniu systemu wartości i hierarchii potrzeb.
Hierarchia wartości, przekazywana w procesie socjalizacji w dużej mierze zależy od systemu społecznego, ekonomicznego i politycznego danego s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!