ikona pliku doc

socjologia edukacji... wykłady notatki

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -


  464 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 464
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 247.00 kB.


SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty socjologii edukacji. Ideologie edukacyjne: neokonserwatyzm, neoliberalizm, radykalizm. Spektrum norm, form autorytarnych, demokratycznych w edukacji. Edukacja dal społeczeństwa światowego, edukacja dla świata wielokulturowego. Edukacja dla przedsiębiorczości. Teorie socjologiczne, a edukacja. Treści programowe ćwiczeń: Podstawowe pojęcia socjologiczne: wychowanie, edukacja, rola społeczna, postawy, zbiorowość społeczna, więź społeczna, socjalizacje, środowisko społeczne, środowisko wychowawcze. Osoba ? człowiek jako istota socjologiczna, koncepcja osobowości, typologia osobowości społecznej, strukturalne uwarunkowania osoby społecznej, działania aspołeczne i jego przejawy. (Toporkiewicz, Woźniak, Szczepański) Rodzina: definicja, cykle życia małżeńsko ? rodzinnego, sukces małżeński, typologie małżeństwa i rodziny, funkcje rodziny, małżeństwo i rodzina w różnych kulturach, dezorganizacja rodziny. (Adamski, Woźniak) Szkoła w systemie edukacji: funkcje szkoły, modernizacja szkoły, zagadnienia selekcyjne, socjalizacja przez szkołę. (Woźniak, Meigham) Nauczyciel i klasa szkolna: role zawodowe nauczyciela, typologie nauczycieli, klasa szkolna jako grupa społeczna, stosunki społeczne i normy funkcjonujące w klasie szkolnej, style kierowania klasą szkolną. (Woźniak) Grupy rówieśnicze: funkcje, typologie, charakterystyka wybranych grup społecznych. (Toporkiewicz, Woźniak) Młodzież jako kategoria społeczna: ruchy młodz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 247.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!