ikona pliku doc

socjologia edukacji notatki

socjologia edukacji wykłady


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 232.00 kB.


SOCJOLOGIA EDUKACJI
      Treści programowe wykładów:
      Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji.
      Socjologia edukacji – przedmiot, problemy, funkcje.
      Nowoczesne społeczeństwo – nowoczesna osobowość społeczna.
      Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji.
      Rola społeczna
      Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych.
      Paradygmaty socjologii edukacji.
      Ideologie edukacyjne: neokonserwatyzm, neoliberalizm, radykalizm.
      Spektrum norm, form autorytarnych, demokratycznych w edukacji.
      Edukacja dal społeczeństwa światowego, edukacja dla świata wielokulturowego.
      Edukacja dla przedsiębiorczości.
      Teorie socjologiczne, a edukacja.

1. Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji.
Początki socjologii wychowania to 1837 rok.
Rozwijała się na dwóch etapach:
I – etap naukowy,
II – etap przednaukowy:
      wiedza ludowa w skład której wchodzi mądrość ludowa
      refleksje mędrców – to filozofia społeczna.
Ojcem socjologii wychowania był A. Comte.
Charakterystyka etapu naukowego:
      instytucjonalizacjaaa
      specjalizacja
      rozwój problematyki metod badawczych
Polska – początki socjologii. Wyróżniamy trzy okresy:
      Początki i główni reprezentanci przełomu XIX i XX wieku.
Polska podczas rozkwitu socjologii była pod zaborami. Nie którzy twierdzili, że prekursorzy polskiej socjologii to Andrzej Frycz – Modrzewski z Odrodzenia ale bardziej uważa się Hugo Kołatają i Stanisława Staszica z Oświecenia.
Nie ma zgodności co do tego, kto jest prekursorem, kandydaci:
      Józef Supiński (1804 – 1893)
prawnik, ekonomista, socjolog.
1860 - wydał rozprawę „Myśl ogólna fizjologii wszechświata” – uznana za pierwszą w Polsce próbę ujęcia systemu socjologii Comta.
      W. Pilat (1857 – 1908)
wykładowca prawa wekslowego na Uniwersytecie Lwowskim, zainteresowania socjologiczne. Prace „Nowy zarys socjologii”,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 232.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!