ikona pliku odt

socjologia dla fizjoterapii sciaga notatki

sciaga z socjologii dla studentow fizjoterapii/zakres materialu WSEiT i AWF Poznan


  215 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 215
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.99 kB.


Socjologia nauka zajmująca się badaniem stosunków międzyludzkich w społeczeństwie.
Socjologia jest nauką empiryczną, zajmującą się badaniem prawidłowości rządzących całokształtem stosunków międzyludzkich w historycznie określonych warunkach życia danego społeczeństwa. Nauka ta zajmuje się badaniem struktur społecznych, ich funkcjonowaniem, ich genezą i powiązaniem ze środowiskiem naturalnym z ekonomią oraz ze stworzonym przez ludzi zobiektywizowanym światem kultury, poszukując razem odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłościowych form życia społecznego (Jan Szczepański 1970)
Geneza terminu socjologia;
wyjaśnienie etymologiczne – termin socjologia został utworzony z połączenia następujących wyrazów łacińskich i greckich
łacińskie; socius razem, wspólnie połączeni,
societas wspólnota, społeczeństwo
greckie; logos razem, wiedza, myśl
logie nauka, nauczanie, teoria
Socjologia
-rehabilitacji
-medycyny
-polityki
-wychowawcza
-wsi i miasta i wiele innych
-socjologia potoczna to ogół wiedzy o społeczeństwie opartej na zdrowym rozsądku, na uogólnieniu codziennych doświadczeń w sposób często emocjonalny, wycinkowy i niezweryfikowany.
-socjologia naukowa dostarcza teorii i uogólnień na temat życia społecznego, które są usystematyzowane, poparte badaniami i zweryfikowane, a tym samym posiadają uniwersalny charakter i dostarczają wiedzy o funkcjonowaniu zbiorowości ludzi, która może ny obca codziennemu doświadczeniu.
-socjologia rehabilitacji jest to szczegółowa nauka empiryczna, która za pomocą socjologicznych metod bada rehabilitację jako specyficzne pole dla powstawania i utrwalania stpsunków społecznych.
Rys historyczny
początek tej nauki przypada na drugą połowę XIX wieku.
Ważną rolę w powstaniu i rozwoju socjologii odegrali;
COMTE AUGUST (1798-1857) jego udział w powstaniu socjologii to
-nadanie nowej nauce nazwy
-określenie przedmiotu badan socjologii
-zaproponowanie nowej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.99 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!