plik docx

Socjologia - pojęcia P. Sztompka


POZYCJE DYSKRYMINUJĄCE: takie, które utrudniają, albo nawet zamykają dalszy krok w sekwencji pozycji (karierze, awansie). POZYCJE PREDESTYNUJĄCE: takie pozycje, które zwiększają szansę zajęcia innej pozycji w sekwencji pozycji (karierze zawodowej, awansie itp.). POZYCJE UTAJONE: takie, które nie są realizowane przez jednostkę w danej chwili i stąd bezpośrednio niewidoczne dla partnerów czy obserwatorów. REIFIKACJA (UPRZEDMIOTOWIENIE): traktowanie podwładnych czy obywateli jak bezwolne,...

plik doc

kampania społeczna

kampania społeczna niepełnosprawni wśród nas
PRACA ZALICZENIOWA Z PRZEDMIOTU SOCJOLOGIA Dr Paweł Kukla KAMPANIA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNI WŚRÓD NAS KAMPANIA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNI WŚRÓD NAS Celem kampanii jest pokazanie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych takich jak odrzucenie oraz integracja osób zdrowych z niepełnosprawnymi jak również zwalczanie stereotypów. DO KOGO KIEROWANA JEST KAMPANIA Nasza kampania skierowana jest do wszystkich ludzi,...

plik docx

dylematy wielokulturowości


    Wielokulturowość i poprawność polityczna to zjawiska powszechnie występujące w krajach zachodniej Europy i Ameryki. Niosą ze sobą wiele szans rozwoju kulturowego i ekonomicznego, ale jednocześnie w swych konsekwencjach są powodem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa poszczególnych grup społecznych. Oba te zjawiska dość silnie się łączą i współoddziaływają na siebie. Aby wykazać ich wady i zalety na początku wyjaśnijmy znaczenie obu tych pojęć. Wielokul...

plik pdf

socjologia-w-pigulce

socjologia-w-pigulce
Socjol (łac społecz, gr nauka) jest nauką o zjaw i procesach które rządzą ludźmi.| Jej przedmiotem są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbior zjaw i procesy zachodzące w tych zbiorow, wynikające z oddziaływ ludzi na siebie.Dzieli się na ogólną i szczegółową. Ogólna- na podst mat i prawidłowo ci ustalanych w bad chce tworzyć teorię obejmującą zespoły zjawisk w społ. Twórca socjolŚ August Conte, w PolŚ Florian Znaniecki....

plik odt

Czym jest socjologia według A. GiddensCzym jest socjologia.
Głównym zagadnieniem podjętym w tekście jest odpowiedź
na pytanie czym zajmuje się socjologia, jej zastosowanie w naszym życiu oraz cel jej badań. Interpretuje również pojęcie socjologii w kontekście zmian społecznych i przedstawia jej główne perspektywy teoretyczne.
Pierwszym ważnym hasłem zawartym w tekście jest : „ Socjologia posiada wiele zastosowa&...

plik doc

praca badawcza


Temat: Wpływ spożywania witamin na stan zdrowia kobiet w ciąży w Polsce. Odżywianie się jest podstawową potrzebą fizjologiczna człowieka. Żywienie = dieta zwyczajowa (naturalna)- oznacza powszechny w danej społeczności sposób zaspokajania potrzeb pokarmowych, z wykorzystaniem fizycznie i ekonomicznie dostępnych środków spożywczych. Środek spożywczy (produkt spożywczy)- substancja lub mieszanina substancji zawierająca jeden lub wiele składników odżywczych i przeznaczona dla ludzi do spoż...

plik doc

Socjologia - Kubów

materiały opracowane
SOCJOLOGIA 1. PRZYRODNICZE PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego nazywane są też biologicznymi. Wywierają wpływ na życie człowieka. Człowiek to istota społeczna, ale podlega prawom przyrodniczym takim jak: walka o przetrwanie, opieka nad potomstwem, hierarchia i dominacja osobników, porozumiewanie się, zorganizowana współpraca. Czynniki przyrodnicze: 1/ biologiczne – procesy fizjologiczne 2/ geograficzne – środowisko 3/ demografic...