plik doc

socjologia wszystko ue wroc

socjologia
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z SOCJOLOGII 2006\2007 1.Znaczenie myśli Augusta Comte’a w procesie kształtowanie się socjologii jako nauki. Comte’a uznaje się za twórcę i ojca socjologii naukowej. Podkreślił ,że socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badać podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego .Wierzył , że poznając te zasady , można je wykorzystać do przewidywania dalszego przebiegu badanych procesów i w praktyce oddziaływać na rzeczywistość w celu poprawy warunkó...

plik doc

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne
prof. Czesław Sikorski To gówno dotyczy tylko zasobów ludzkich ale nie tylko zasobami ludzkimi się zajmuje. Główne tematy (części):       Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji       Dlaczego się różnią       Czym się różnią       Uwarunkowania wpływów otoczenia       Cechy struktury organizacyjnej       Wewnętrzne oddziaływania ludzi na siebie w systemie org...

plik doc

samobójstwa

profilaktyka samobójst ludzi młodych
Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia[1]. Surowiej karanymi formami zabójstwa są zabójstwo dokonywane w wyniku udziału w zbrodniach wojennych i zamachu terrorystycznym, którego wynikiem była śmierć[2]. Może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi (np. w wynik...

plik docx

socjologia

pojecia z socjologii

Temat: Analiza podstawowych pojęć socjologicznych

  1. Struktura społeczna- tworzą ją wszystkie elementy określające społeczeństwo np: układ grup, zbiorowości, klasy, warstwy, grupy zawodowe oraz wzajemnie przenikające się zależności i więzy.

plik doc

gcjfhtgjhf

sgfshh
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczn...

plik doc

Globalizacja

Pierwszy krok w kierunku globalizacji postawiono w XV i XVI wieku, był to wówczas czas wielkich odkryć geograficznych. Odkryto Amerykę, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono drogę do Indii. Ten pierwszy krok był krokiem żeglarzy, ale zaraz za nimi podążyli żołnierze i misjonarze oraz ludzie których w dzisiejszych czasach moglibyśmy nazwać politykami i biznesmenami. Okres tych wielkich odkryć można by określić mianem pierwszej fali globalizacji świata.
Pierwszy krok w...