plik doc

Peter L. Berger - Zaproszenie do socjologii (streszczenie)

socjologia. streszczenie książki
I. Wstęp: A. Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np. podziały społeczne), grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa. Narodziny socjologii wiążą się z zachodzącymi w XIX wi...

plik doc

Peter L. Berger - Zaproszenie do socjologii (streszczenie)

socjologia. streszczenie książki
I. Wstęp: A. Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np. podziały społeczne), grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa. Narodziny socjologii wiążą się z zachodzącymi w XIX wi...

plik doc

Projekt badawczy

projekt badawczy
AWF KATOWICE IGOR RYGUŁA, ARKADIUSZ STANULA PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ PRACY BADAWCZEJ (Research Project) 2006 Elementy treści projektu badawczego       Uzasadnienie podjęcia tematu.       Wyjaśnienie podstawowych pojęć i obszarów wiedzy na których oparty jest temat pracy – eksplikacja tematu pracy.       Teoria naukowa stanowiąca podstawę sformułowania i rozwiązania problemu badawczego.       Operacj...

plik rtf

techniki i metody badań socjologicznych

Metolologia badań socjologicznych, metody badań
Techniki i metody badań socjologicznych: a) podejście ilościowe - ujednolicenie badań (pytania zamknięte), wykorzystanie statystyk, powszechne badania, dane zliczane, b) podejście jakościowe - chęć pogłebionego wejścia w problematykę, szerszy zasób danych, występowanie związków między danymi kwestiami (np. płeć a pogląd na dany temat), Metody badań: - metoda eksperymentalna - badający wprowadza jakieś bodźce na badanych a następnie obser...

plik docx

Homofobia problem społeczny

opis homofobii w ujęciu problemu społecznego

Problem homofobii w społeczeństwie. Sytuacja społeczno polityczna homoseksualistów.

Homofobia, czyli nieuzasadniona niechęć i agresja w stosunku do osób homoseksualnych stała się w ciągu osta...

plik docx

recenzja_III rozdział P. Bergera

Recenzja rozdziału III pn. Dygresja: alternacja i biografia (albo jak przyswoić sobie prefabrykowaną przeszłość)

Berger Peter L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Najbardziej popularne wprowadzenie do podstawowych zagadnień socjologii (format A5, okładka koloru czerwonego, objętość 185 stron) składa się z przedmowy, 8-śmiu rozdziałów, noty bibliograficznej,...

plik doc

socjologia wszystko ue wroc

socjologia
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z SOCJOLOGII 2006\2007 1.Znaczenie myśli Augusta Comte’a w procesie kształtowanie się socjologii jako nauki. Comte’a uznaje się za twórcę i ojca socjologii naukowej. Podkreślił ,że socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badać podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego .Wierzył , że poznając te zasady , można je wykorzystać do przewidywania dalszego przebiegu badanych procesów i w praktyce oddziaływać na rzeczywistość w celu poprawy warunkó...

plik doc

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne
prof. Czesław Sikorski To gówno dotyczy tylko zasobów ludzkich ale nie tylko zasobami ludzkimi się zajmuje. Główne tematy (części):       Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji       Dlaczego się różnią       Czym się różnią       Uwarunkowania wpływów otoczenia       Cechy struktury organizacyjnej       Wewnętrzne oddziaływania ludzi na siebie w systemie org...