plik docx

Homofobia problem społeczny

opis homofobii w ujęciu problemu społecznego

Problem homofobii w społeczeństwie. Sytuacja społeczno polityczna homoseksualistów.

Homofobia, czyli nieuzasadniona niechęć i agresja w stosunku do osób homoseksualnych stała się w ciągu osta...

plik docx

recenzja_III rozdział P. Bergera

Recenzja rozdziału III pn. Dygresja: alternacja i biografia (albo jak przyswoić sobie prefabrykowaną przeszłość)

Berger Peter L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Najbardziej popularne wprowadzenie do podstawowych zagadnień socjologii (format A5, okładka koloru czerwonego, objętość 185 stron) składa się z przedmowy, 8-śmiu rozdziałów, noty bibliograficznej,...

plik doc

socjologia wszystko ue wroc

socjologia
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z SOCJOLOGII 2006\2007 1.Znaczenie myśli Augusta Comte’a w procesie kształtowanie się socjologii jako nauki. Comte’a uznaje się za twórcę i ojca socjologii naukowej. Podkreślił ,że socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badać podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego .Wierzył , że poznając te zasady , można je wykorzystać do przewidywania dalszego przebiegu badanych procesów i w praktyce oddziaływać na rzeczywistość w celu poprawy warunkó...

plik doc

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne
prof. Czesław Sikorski To gówno dotyczy tylko zasobów ludzkich ale nie tylko zasobami ludzkimi się zajmuje. Główne tematy (części):       Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji       Dlaczego się różnią       Czym się różnią       Uwarunkowania wpływów otoczenia       Cechy struktury organizacyjnej       Wewnętrzne oddziaływania ludzi na siebie w systemie org...

plik doc

samobójstwa

profilaktyka samobójst ludzi młodych
Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia[1]. Surowiej karanymi formami zabójstwa są zabójstwo dokonywane w wyniku udziału w zbrodniach wojennych i zamachu terrorystycznym, którego wynikiem była śmierć[2]. Może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi (np. w wynik...

plik docx

socjologia

pojecia z socjologii

Temat: Analiza podstawowych pojęć socjologicznych

  1. Struktura społeczna- tworzą ją wszystkie elementy określające społeczeństwo np: układ grup, zbiorowości, klasy, warstwy, grupy zawodowe oraz wzajemnie przenikające się zależności i więzy.

plik doc

gcjfhtgjhf

sgfshh
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczn...