plik rtf

wywiad, rodzaje wywiadów

wywiad z babcią :) rodzaje i opis wywiadów
Wywiad Jest rozmową, w której biorą co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad (ankieter) i respondent (osoba, która będzie odpowiadała na pytania). Polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu od respondentów odpowiedzi. Celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych. Typy wywiadów a) ustne i pisemne ustne- rozmowa na interesujący badacza temat. Pisemne- pytania i odpowiedzi mogą też być zadawane w formie pisemnej....