ikona pliku odt

socjologia notatki

2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan)


  435 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 435
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,62 kB.


2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan)
Ideologie edukacyjne: Zbiór idei i przekonań wyznawanych przez ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i często przez rozszerzenie tego terminu lub przez implikację – także na temat nieformalnych aspektów edukacji np. nauki w domu.
Podejście dychotomiczne (dwa kontrastowe modele), przykłady:
Orientacja na nauczyciela – orientacja na dziecko
Nauczanie otwarte – nauczanie zamknięte
Przyjmowanie znaczeń – tworzenie znaczeń
System autorytarny – system demokratyczny
Model tradycyjny – model postępowy
Przekaz – interpretacja
Szkoły otwarte – szkoły zamknięte
Powyższe ideologie mogą dotyczyć nauczania na różnych poziomach:
      Klasa
      System oświaty
      System w poszczególnych szkołach
Ideologie edukacji
Raynor (1972)
Arystokratyczna:
Przygotowanie człowieka do jego roli społeczne szlachcia/przywódcy, edukacja jest potwierdzeniem społecznego statusu
Burżuazyjne:
sposób selekcji jednostek mający odgrywać rolę elity w społeczeństwie, sukcesy rozumiane są jako prawo zajmowania prestiżowej pozycji
Demokratyczne:
dostęp wszystkich do oświaty, jako podstawowe prawo niezależnie od pochodzenia społecznego i bez związku z pozycją społeczną, celem jest rozwój dziecka
Proletariackie:
Dostosowanie młodych ludzi do rodzaju i stylu życia niższych grup w społeczeństwie, szkolnictwo powinno być utylitarne, praktycznie i relatywne. Potwierdzające status społeczny uczącego się.
Cosin (1972)
System edukacji:
Elitarny/konserwatywny:
Utrzymanie obowiązujących standardów supremacji kulturowej przez tradycyjne metody selekcji
Technokratyczne/racjonalny:
Troszczy się głównie o zawodową przydatność edukacji
Bennut i Jordan (1975)
Typ 1
      Prawo wyboru formy pracy (indiwidualnie, grupowo)
      Wybór miejsca do siedzenia
      Brak ograniczeni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!