plik docx

wychowanie patriotyczne w rodzinie

praca z socjologii wychowania na temat wych. patriotycznego w rodzinie

Wychowanie patriotyczne w rodzinie

W dzisiejszych czasach, czyli globalnej rewolucji kulturowej dochodzi do poważnego załamania w sposobach wychowywania dzieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż to rodzina jest najistotniejsza w procesie wychowawczym,...

plik doc

zjawiska społeczne

zjawiska społeczne- analiza uwarunkowania
Zjawiska społeczne- analiza, interpretacja, uwarunkowania Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na t...

plik pdf

instytucje pośredniego wychowania

charakterystyka instytucji pośredniego wychowania
“INSTYTUCJE POŚREDNIEGO WYCHOWANIA” Zanim przejdziemy do tematu odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czym jest w ogóle wychowywanie? Wychowanie –to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Czym jest instytucja wychowania? Instytucja wychowania – to zorganizowany zespół zadań, które zaspokajają potrzeby (gdy inne jednostki sobie nie radzą). Celem jest wywieranie wpływów na...

plik doc

Spoleczeństwo ryzyka

Notatki ze społeczeństwa ryzyka- Becka
Beck –Społeczeństwo ryzyka Problemy współczesnych Niemiec : bezrobocie, bezpieczeństwo socjalne (a raczej jego brak), przestępczość. Kraj ten stanowi zatem „społeczeństwo ryzyka” lecz nie jest ryzykiem dla państw ościennych. Dzięki postnarodowemu realizmowi, Niemcy wydźwignęły się kryzysu i osiągnęły rozwój. Postnarodowy realizm- polityka rosnących zależności i współpracy prowadzi do uzyskania większej suwerenności, czyli poszerzania przestrzeni d...

plik odt

socjologia

2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan)
2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan) Ideologie edukacyjne: Zbiór idei i przekonań wyznawanych przez ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i często przez rozszerzenie tego terminu lub przez implikację – także na temat nieformalnych aspektó...

plik doc

socjologia kody językowe

socjologia edukacji Kod językowy: zbiór wyrazów i reguł rządzących ich łączeniem, wspólny dla nadawcy i odbiorcy. Jest warunkiem porozumiewania się, systemem znaków, dzięki którym przekazujemy informacje. Najważniejszym kodem jest język.
Kod językowy: zbiór wyrazów i reguł rządzących ich łączeniem, wspólny dla nadawcy i odbiorcy. Jest warunkiem porozumiewania się, systemem znaków, dzięki którym przekazujemy informacje. Najważniejszym kodem jest język. Kod ograniczony to najprostsza forma...

plik pdf

instytucje pośredniego wychowania

Instytucje pośredniego wychowania
Justyna Kacalińska gr 955 WPW Socjologia wychowania INSTYTUCJE POŚREDNIEGO WYCHOWANIA Wpływy wychowawcze dochodzą do młodocianej jednostki nie przez osobiste porozumienie, lecz za pomocą mniej lub bardziej sztucznych symboli rzeczowych takich jak:  pisma;  druki;  obrazy;  ilustracje;  telefon;  telegraf;  kino;  radio;  multimedia. Rozwój tego rodzaju styczności pośrednich jest jedną z najbardziej uderzających cech cywilizacji nowoczesnej. Wcześn...