ikona pliku docx

Socjalizacja wg Szackiej notatki

Moje opracowanie tematu \"Socjalizacja\" z książki B.Szackiej \"Wprowadzenie do socjologii\".


  145 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 145
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.18 kB.


Socjalizacja - (Malewska) -  to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to proces stawania się takim, jakim chce nas mieć nasze otoczenie społeczne

W toku socjalizacji człowiek poznaje i przyswaja sobie:
•  umiejętności, które leżą u podstaw wszelkich interakcji społecznych, tj. znajomość społecznie konstruowanych systemów znaczeń,  zdolność rozumienia znaków, w tym języka oraz symboli; także umiejętność posługiwania się nimi
•  normy i wzory zachowań; zarówno społecznie akceptowane i kulturowo określone wzory zaspokajania biologicznych potrzeb i popędów (głodu, popędu seksualnego etc), jak i wzory reakcji emocjonalnych. Uczy się, jak zachowywać się w określonych sytuacjach i jak te sytuacje rozpoznawać.

•  wartości.

•  umiejętność posługiwania się rozmaitymi przedmiotami, która jest konieczna do sprawnego funkcjonowania w danej cywilizacji, a nawet wręcz do przeżycia.

Ponadto w toku socjalizacji człowiek kształtuje swoją osobowość i określa własną tożsamość.

Mechanizmy socjalizacji:
1. Wzmacnianie - zachowania „właściwe" zostają nagrodzone i w ten sposób skojarzone z przyjemnością, niepożądane zaś - ukarane i skojarzone z przykrością.
2. naśladowanie. Widząc, jak wokół nas zachowują się inni ludzie, zaczynamy zachowywać się podobnie.
3. Przekaz symboliczny.

Rodzaje socjalizacji:
- pierwotna -  człowiek przechodzi ją w dzieciństwie i dzięki niej staje się członkiem społeczeństwa.  człowiek uczy się abecadła społecznego (m.in. uczy się elementarnych wzorów zachowań i podstawowych ról społecznych,; uczy się posługiwać językiem i gestem)
-
wtórna -  dotyczy jednostki, która ma już za sobą socjalizację pierwotną i zna w wersji wyniesionej z domu abecadło życia społecznego  (socjalizacja wtórna uczy, jak się nim posługiwać, ważna część tej nauki zdobywana jest w szkole)

Kontrsocjalizacja socjalizacja dewiacyjna kultywowanie przeciwnych reguł niż te, którym podporządkowują się negatywne grupy odniesienia, czyli grupy, do których jednostka chce się zdystansować. W jej wyniku jednostka staje się taka, jakiej społeczeństwo nie chciałoby jej widzieć.

Resocjalizacja proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości; jej celem jest przemiana człowieka: wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych; całkowite przekształcenie jego dotychczasowego obrazu świata oraz siebie samego; przebudowa osobowości i zmiana tożsamości.

Socjalizacja:
- antycypująca
proces aspirowania do pewnej grupy społecznej, do której jednostka chciałaby należeć, naśladowanie jej członków w zakresie norm i reguł, cech zewnętrznych, sposobów zachowania, a zwłaszcza sposobu i stylu życia.
- odwrotna
zjawisko wdrażania starszego pokolenia przez młodsze w nowe warunki kulturowe (np. styl życia, moda). Ma ono miejsce w chwili szybkiej zmiany kulturowej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!