ikona pliku doc

Słup osiowo ściskany notatki

Projekt słupa ściskanego osiowo


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 546.00 kB.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Katedra Budownictwa i Geodezji
Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
Budownictwo MSUZ rok I

Praca projektowa nr 1
Słup stalowy osiowo ściskany


Wykonał:
Łukasz Pluta
Budownictwo MSU rok I
Warszawa 2008
Zawartość projektu
Załączniki
1. Słup stalowy osiowo ściskany - rysunek ogólny
2. Wykaz stali użytej do budowy słupa


I Opis techniczny
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Katedry Budownictwa i Geodezji SGGW w Warszawie. Projekt dotyczy zaprojektowania dwugałęziowego słupa spawanego, osiowo ściskanego siłą 950kN. Długość słupa wynosi 6,30m, stal 18G2. W obliczeniach opierano się na wytycznych zawartych w normie PN-90/B-03200. Głowica słupa jest podparta swobodnie. W głowicy słupa przewidziano wzmocnienie za pomocą żeber, zapobiegających deformacji blachy głowicy. Głowica posiada blachę centrującą. Trzon słupa został zaprojektowany z dwóch ceowników C280 połączonych przewiązkami. Podstawa słupa jest utwierdzona sztywno za pomocą dwóch blach o ściętych dwóch górnych rogach. Blachy kotwiące kształtowniki z blachą podstawy będą przyspawane spoinami o grubości 6mm. W blasze podstawy zaprojektowano 4 śruby kotwiące słup do podłoża. Blacha podstawy grubości 22mm. Projektując słup posłużono się metodą stanów granicznych.
II Obliczenia projektowe
      Dane wyjściowe
Zaprojektować stalowy słup osiowo ściskany złożony z kształtowników dla następujących danych:
      Przekrój trzonu słupa:
Wysokość słupa: 6,30m
Sposób podparcia głowicy: swobodny
Połączenie gałęzi: przewiązki
Całkowita siła pionowa, obliczeniowa: 950 kN
Stal: 18G2
      Re=355 MPa, Rm=490 MPa, fd=305 MPa
Konstrukcja słupa: spawana
      Przyjęcie przekroju słupa
Wstępne ustalenie pola przekroju poprzecznego słupa
Przyjmuję 2xC280 o łącznym po
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 546.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!