ikona pliku pdf

Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii notatki

podstawowe zagadnienia z socjologii


  1494 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1494
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 234,61 kB.


1
Na podstawie B. Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003
1. Charakter socjologii Ojcem socjologii jest August Comte (1798-1858). Pierwsza katedra socjologii powstała w Chicago w 1892. W Polsce 1919 na UW (L. PetraŜycki), w 1920 w Poznaniu (F. Znaniecki). Rewolucje w dziejach wiedzy o społeczeństwie: • pierwsza – oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury (rozwój piśmienności, systemy filozoficzne); • druga – oddzielenie porządku społecznego od politycznego (z braku pojęcia społeczeństwa jako czegoś innego niŜ państwo); • trzecia – rozróŜnienie Comte'a pomiędzy opisem naukowym a oceną, stworzenie pojęcia nauki o społeczeństwie jako nauki wykrywającej prawa. Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna (przez stulecia część filozofii), od wiedzy społecznej róŜniły ją: • normatywny i finalistyczny punkt widzenia (jak być powinno, nie jak jest, idealne państwo); • przesiąknięcie woluntaryzmem (wiara w wszechmoc władcy, ludzie są nieprzewidywalni więc i rzeczywistość społeczna, wiara w Opatrzność); • koncentracja uwagi na państwie i władzy. Wiedza potoczna – posiada ją kaŜdy; na świat społeczny patrzymy z perspektywy małego wycinka rzeczywistości, z którym mamy do czynienia, korzysta z doświadczeń innych (wymiana doświadczeń), przysłowia: • jest związana z wartościowaniem; • operuje podziałami dychotomicznymi (postrzeganie świata w kolorach czarno-białych); • ma skłonność do traktowania następstwa w czasie jako związku przyczynowego i upatruje przyczyn w celowych działaniach ludzi; • pochopnie uogólnia (wystarczy nawet jeden przypadek); • jest przesiąknięta stereotypami. Stereotypy – jest to stypologizowana, przejęta od innych wiedza, ma charakter upraszczający, nadmiernie generalizuje, jest sztywna i odporna na zmiany, rzadko ma charakter neutralny, zabarwiona emocjonalnie. Ułatwiają orientację w świecie społecznym, pomaga
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 234,61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!