ikona pliku pdf

Skrypt pedagogika ogólna notatki

Skrypt pedagogika ogólna


  210 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 210
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 430.53 kB.


PROCES BADAWCZY W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH Organizacja procesu badawczego zależna jest od wielu okoliczności, główny wpływ na to mają charakter i cel badań, teren na którym są prowadzone oraz techniki stosowane w trakcie badań. Można tu wyróznic dwa typy schematów: 1. prezentuje formalną strukturę procesu badawczego i przebiega następująco: Wybór tematu--->Analiza i dyskusja badanego problemu--->Projekt badawczy--->Zebranie danych--->Analiza danych--->Interpretacja danych--->Poinformowanie społeczności naukowej. 2. prezentuje mniej lub bardziej dokładną rzeczowo-treściową strukturę czynności poznawczych.Zawiera on dyrektywy postępowania, kolejnośc czynności badawczych, nazwy tych czynności oraz ich objaśnienia. Dzieli się na dwie fazy - fazę koncepcji i fazę wykonawczą. Faza koncepcji wymaga dyskusji, konfrontacji, ulepszania, zmian, natomiast faza wykonawcza nie dopuszcza zmian, musi byc ściśle prowadzona według określonych założeń. W fazie koncepcji wyróżniamy: 1. Temat -pierwszym krokiem dla podjęcia jakichkolwiek badań jest uświadomienie sobie konieczności przeprowadzenia ich, która to powinna wynikać z pewnego obszaru naszej niewiedzy 2. Problemy badawcze - czyli precyzyjne rozbicie tematu pracy na poszczególne pytania. Muszyński wyróżnił 2 rodzaje pytań: 1. pytania rozstrzygnięcia (zaczynają się od "czy" i wymagają tylko potwierdzenia lub negacji) 2. pytania dopełnienia (zaczynają się od "jak, jakie są" i w wej strukturze nie zawierają odpowiedzi. Zestw pytań powinien spałniac 3 zadania: 1. wyczerpac zakres tematu, 2. ukazac kierunki poszukiwań badawczych oraz sposoby badań, 3. wyjaśnic temat. 3. Hipotezy badawcze - powinny zawierac informacje konkretne wychodzące poza proste stwierdzenie faktów 4. Wybór terenu badań i dobór próby - Teren badań implikuje charakter badań, natomiast dobór próby w dużej mierze zależeć będzie od preferencji badacza. Może to być dobór losowy (najba
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 430.53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!