ikona pliku doc

składniki wynagrodzenia notatki

składniki wynagrodzenia


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB.


Składniki wynagrodzenia: potrącane składki i obliczanie podatku
Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami.
Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika
L.P.
RODZAJ SKŁADKI
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ( %)
1.
Na ubezpieczenie emerytalne
9,76 %
2.
Na ubezpieczenie rentowe
6,5 %
3.
Na ubezpieczenie chorobowe
2,45 %
Ten sam obowiązek spoczywa również na pracodawcy, który niezależnie od składek odprowadzanych przez pracownika, także opłaca w jego imieniu określone składki
w odpowiednich wysokościach.
Składki płacone do ZUS-u przez pracodawcę
L.P.
RODZAJ SKŁADKI
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ( %)
1.
Na ubezpieczenie emerytalne
9,76 %
2.
Na ubezpieczenie rentowe
6,5 %
3.
Na ubezpieczenie chorobowe
2,45 %
4.
Ubezpieczenie wypadkowe*
1,93 %
5.
Fundusz Pracy
2,45 %
6.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
0,15 %
7.
Ubezpieczenie zdrowotne pełne
(płacone z wynagrodzenia pracownika,
ale odprowadzane przez pracodawcę)
8,75 %
(od podatku potrąca się
tylko 7,75%)
PRZYKŁAD:
Przychód osoby zatrudnionej brutto 2500,00 zł
Odliczenia od wynagrodzenia dokonywane przezpracownika:
      ubezpieczenie emerytalne 244,00 zł
      ubezpieczenie rentowe 162,50 zł
      ubezpieczenie chorobowe 61,25 zł
(razem składki na ubezpieczenie - 467,75 zł)
Dochód pracownika (nie uwzględniono kosztów uzyskania przychodu) 2032,25 zł
Koszty uzyskania - pracownik mieszka i pracuje w tym samym mieście 102,25 zł
Koszty uzyskania - pracownik mieszka i pracuje w różnych miastach 127,82 zł
- w niniejszym przykładzie przyjęto, że pracown
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!