ikona pliku odt

składniki krwi i ich znaczenie notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.36 kB.Składniki krwi i ich znaczenie fizjologiczne
Krew odgrywa podstawową rolę w funkcjonowaniu organizmu – bez niej życie byłoby niemożliwe. Nieustannie krąży wokół całego organizmu, dostarczając każdej
żywej komórce pożywienia potrzebnego do wytworzenia energii, a także budulca do regeneracji i rozrostu tkanek.
Krew spełnia również funkcję oczyszczającą, usuwając przede wszystkim dwutlenek węgla będący ubocznym produktem przemiany materii.
Krew stanowi około 1/14 ciężaru ciała. Elementy morfotyczne krwi (krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi) powstają w szpiku kostnym czerwonym. Należące do krwinek białych limfocyty powstają także w grasicy, węzłach chłonnych, grudkach chłonnych i śledzionie. Stanowią 45% krwi
i są one zanurzone w substancji – osoczu, zawnym też plazmą, która stanowi pozostałe 55% objętości krwi. Organizm każdego człowieka zawiera około 3 litrów osocza (plazmy), składającego się w większości z wody, ale też z białek, innych związków organicznych i nieorganicznych.
Głównym zadaniem plazmy
jest przenoszenie krwinek czerwonych i białych, ale również transport składników pokarmowych wchłoniętych w jelicie cienkim, transport hormonów produkowanych przez gruczoły dokrewne, transport
szkodliwych produktów przemiany materii z tkanek do nerek, udział
w transporcie dwutlenku węgla, utrzymanie stałego ciśnienia osmotycznego, temperatury ciała
i wartości pH krwi, udział w reakcj
ach obronnych organizmu i w krzepnięciu krwi.
Każdy ze skład
ników osocza pełni określoną funkcję w organizmie. Będąca głównym składnikiem woda jest rozpuszczalnikiem wszystkich substancji zawartych w osoczu i bierze udział
w utrzymywaniu stałego ciśnienia krwi.
Składniki organiczne osocza
dzielą się na białka oso
cza, składniki pozabiałkowe osocza oraz na lipidy osocza.
Cząsteczki białka występujące w osoczu występują w trzech rodzajach: albumina, globulina
i fibrynogen.
Najliczniej w krwi występuje
albumina
. Wytwarzana jest w wątrobie i jej głównym
zadaniem jest zatrzymywanie wody we krwi. Zadaniem jej jest również utrzymanie stałego ciśnienia osmotycznego. Ponadto albuminy pełnią funkcję nośnika hormonów we krwi.
Globuliny
można podzielić na cztery grupy: mukoproteiny i glikoproteiny, stanowiące poł
ączenie węglowodanów z białkami; lipoproteiny – połączenie białek i lipidów; globuliny wiążące jony metali (transferyna – wiąże jony żelaza i ceruloplazmina – jony miedzi) oraz
γ
– globuliny, zwane również immunoglobinami.
Immunoglobuliny możemy podzielić
na pięć klas:
*IgG – występują we krwi i w tkankach oraz jako jedyne przenikają przez łożysko, chroniąc płód.
Są to główne przeciwciała biorące udział w reakcjach odpornościowych.
*IgA – występują głównie w wydzielinach błon śluzowych (m.in. układu moczowo-płciowego, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego) i zapewniają ochronę w miejscu ich występowania.
*IgM – występują na powierzchni limfocytów B oraz we krwi. Gdy wydzielane są we wczesnym stadium reakcji odpornościowej, eliminują patogeny zanim wytworzone zostaną odpowiednie ilości IgG.
*IgD – występują na powierzchni limfocytów B i biorą udział w ich różnicowaniu.
*IgE – występują w tkankach. Uwalniają histaminę z komórek tucznych oraz uczestniczą w procesach mających na celu zwalczenie pasożytów i w reakcjach alergicznych.
Ponadto w osoczu występuje białko wytwarzane w wątrobie –
fibrynogen
, biorące udział w krzepnięciu krwi. Pod wpływem trombiny przyjmuje postać gęstej sieci złożonej z długich włókien – fibryna. Utworzona sieć, w której zostały uwięzi
one elementy komórkowe krwi, zamyka zranienie, tworząc skrzep.
Składniki organiczne pozabiałkowe
to: węglowodany, produkty przemiany białkowej, produkty przemiany hemu oraz inne produkty organiczne przemiany wewnątrzkomórkowej.
Do węglowodanów należą kwa
s mlekowy i glukoza – końcowe produkty fazy beztlenowej glikolizy.
Produktami głównymi przemian białkowych są aminokwasy, wchłaniane z przewodu pokarmowego
i uwalniane do krwi w tkankach wyniku procesu proteolizy, czyli hydrolitycznego rozpadu wiązań pept
ydowych. Produktem deaminacji aminokwasów jest amoniak, wychwytywany przez komórki wątrobowe i syntetyzowany w mocznik wydzielany do krwi.
Produktami przemian katabolicznych hemu są bilirubina (
pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków) oraz urobilinoge
n (pochodna bilirubiny).
Produkty organiczne przemian wewnątrzkomórkoweych to kwas moczowy (produkt katabolizmy DNA
i RNA) i kreatynina (powstaje w komókach mięśniowych z kreatyny), występujące stale we krwi.
Lipidy osocza to: cholesterol, fosfolipidy, trójglicerydy, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
(A, D, E, K), hormony steroidowe oraz wolne kwasy tłuszczowe. Lipoproteiny składają się z lipidów osocza (oprócz wolnych kwasów tłuszczowych) związanych z białkiem osocza, a ich główną funkcją jest transport cholesterolu, fosfolipidów, trójglicerydów, witamin i hormonów steroidowych.
Składniki nieorganiczne osocza
można podzielić na kationy i aniony. Za utrzymywanie ciśnienia osmotycznego w organizmie odpowiadają kationy sodowe, kationy potasowe oraz anion
y chlorkowe. Kationy wapniowe biorą udział w krzepnięciu krwi. Aniony wodorowęglanowe mają za zadanie utrzymywanie stałego pH krwi oraz stanowią formę transportową dwutlenku węgla. Aniony fosforanowe biorą udział w utrzymywaniu stałęgo pH krwi.
Elementy morfotyczne krwi
można podzielić na: krwinki czerwone (99,7% krwinek), krwinki białe (0,1% krwinek) oraz płytki krwi (0,2% krwinek).
Krwinki czerwone
, znane też jako
erytrocyty
, zyskały swoją nazwę dzięki występującemu
w ich budowie białka tran
sportującego gazy oddechowe– hemoglobiny (zbudowana z hemu zdolnego do wiązania żelaza). Hemoglobina wychwytuje tlen w organizmie i potrafi przenieść go do każdego komórki w organizmie, gdzie zmienia swoją barwę z jaskrawoczerwonego na ciemnoczerwony,
a n
astępnie zabiera zbędny dwutlenek węgla i transportuje go do płuc, gdzie zostaje usunięty podczas wydechu. Erytrocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym, a ulegają rozpadowi w wątrobie
i śledzionie (żyją od 3 do 4 miesięcy). Nie mają jądra komórkowego i
mitochondriów; mają kształt dwuwklęsłego dysku, co usprawnia dyfuzję gazów przez błonę komórkową, ale również ułatwia krwinkom czerwonym przenikanie przez naczynia krwionośne włosowate. Erytrocyty warunkują również grupę krwi.
Krwinki białe
,
inaczej
leukocyty
, produkowane są również w szpiku kostnym. Charakterystyczną cechą leukocytów jest zdolność do ruchu pełozkowatego i zdolność do fagocytozy. Mają kształt kulisty i są nieco większe od erytrocytów oraz mają jądro komórkowe. Głównym zadaniem
krwinek białych jest ochrona organizmu przez infekcjami. Leukocyty można podzielić na trzy grupy grupy: granulocyty (mają ziarnistości w cytoplazmie) oraz limfocyty i monocyty (nie mają ziarnistości w cytoplazmie).
Granulocyty
krążą we krwi obwodowej od
kilku do kilkunastu godzin. Gdy przejdą przez ścianę naczyń włosowatych do tkanek, nie powracają do krążącej krwi, dzięki zdolności do diapedezy. Granulocyty są również zdolne do chemotaksji, czyli do kierowania się w stronę ognisk zapalnych, ognisk rozmna
żania się martwych tkanek, bakterii i innych ciał obcych. Ponadto posiadają zdolność
do fagocytozy patogenów, a następnie trawią je w lizosomach.
Granulocyty dzielą się na:
*granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) – stanowią 60–75% leukocytów. Mają zdolność opuszczania naczyń krwionośnych i przenikania do tkanek zainfekowanych, gdzie w procesie fagocytozy usuwa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.36 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!