ikona pliku docx

Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu. notatki

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych z Fizyki 3.1


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44,28 kB.


Laboratorium Podstaw Fizyki

Nr ćwiczenia: 20

Temat ćwiczenia: Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu.

Nazwisko i Imię prowadzącego kurs: dr inż. Marcin Motyka

Wykonawca:

Imię i Nazwisko

nr indeksu, wydział

Termin zajęć: dzień tygodnia, godzina

Czw. Godz. 17.15-18.45

Numer grupy ćwiczeniowej:

Data oddania sprawozdania:

20.11.2014 r.

Ocena końcowa:

Zatwierdzam wyniki pomiarów.

Data i podpis prowadzącego zajęcia ….......................................................................................

Adnotacje dotyczące wymaganych poprawek oraz daty otrzymania

poprawionego sprawozdania

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie fizycznych podstaw  zjawiska termoelektrycznego i zapoznanie z techniką pomiaru temperatury za pomocą termopary.

Wstęp teoretyczny

Zjawisko termoelektryczne polega na powstaniu siły elektromotorycznej między spojeniami dwóch różnych metali, jeżeli między tymi spojeniami występuje różnica temperatur. Zjawisko to wykorzystuje się do pomiaru temperatury. Zastosowanie termopar umożliwia zdalny pomiar temperatury, rejestrację zmian temperatury, automatyczną regulację procesów technologicznych oraz pomiar temperatury bardzo małych obiektów. Dodatkowymi zaletami termopar są: ich prosta konstrukcja, trwałość, bardzo duży zakres pomiarowy, dokładność i czułość pomiaru oraz mała bezwładność cieplna.

Spis przyrządów

  1. Kuchenka elektryczna
  2. Termometr
  3. Garnek do podgrzewania wody
  4. Termos z mieszanka wody z lodem
  5. Termopara
  6. Tygiel ze stopem metalu
  7. Stoper
  1.  Skalowanie termopary, tzn. wyznaczanie zależności siły termoelektrycznej od różnicy temperatury spojeń termopary.

T[C]

V[mV]

uV[mV]

20

0,785

0,005

25

0,915

0,006

30

1,085

0,006

35

1,310

0,008

40

1,538

0,009

45

1,718

0,010

50

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44,28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!