ikona pliku doc

Skala wartości Schelerowskich notatki

Streszczenie podręcznika Skala Wartości Schelerowskich autorstwa Piotra Brzozowskiego.


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.50 kB.


SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH – SWS
      Autorstwa Piotra Brzozowskiego
Inspiracja
      teoria obiektywnej hierarchii wartości
      teoria modalności (jakości) wartości Maxa Schellera
      modyfikacje teorii Schellera dokonanej przez Tischnera.
SWS umożliwia
      porównanie realnie istniejących subiektywnych hierarchii wartości z idealnym wzorcem;
      jakościową i ilościową analizę podobieństwa wartości subiektywnych do obiektywnego i idealnego prototypu (wg Schellera).
Pierwsze prace nad konstrukcją SWS - 1989,
Wersja D SWS (opisana w podręczniku) pochodzi z 1993 roku (różni się tym, że ma najlepsze wartości psychometryczne).
Wersje
      A (63 pozycje),
      B (44 pozycje),
      C (47 pozycji)
Umożliwiają diagnozę 50 wartości, tworzących 6 podskal – podskale wartości:
      Hedonistycznych
      Witalnych
      Sprawność i Siła Fizyczna
      Wytrzymałość
      Estetycznych
      Prawdy
      Moralnych
      Świętych
      Świętości świeckie
      Świętości religijne
Wysoka rzetelność: 0,80 – 0,90 (możliwe stosowanie w badaniach naukowych i diagnozie indywidualnej)
SWS jest skalą psychometrycznie lepszą niż powszechnie znana Skala Wartości Rokeacha oraz jej polska adaptacja (Brzozowski, 1989). RVS jest skalą wszechstronniejszą niż SWS.
Teoria:
Stanowisko Brzezińskiego:
      Istnieje jakaś naturalna prototypowa hierarchia wartości, która może pokrywać się z Schellerowską hierarchią idealną.
      Taka naturalna i uniwersalna hierarchia może być zakorzeniona w biologii i homo-sapiens.
      Istnieje uniwersalna hierarchia wartości, zbudowana na tym, co w człowieku trwałe i obejmuje wszelkie strony ludzkiej działalności (Kuderowicz, 1965, s.337).
      Wg Schelera wartości
      Istnieją obiektywnie
      Niezależne od podmiotu w równym stopniu jak prawdy matematyczne i logiczne
      Istnieją idealnie (byty materialne i psychiczne – realnie)
      Nie są dostępne poznaniu zmysłowemu i racjonalnemu
      Można je poznać za pomocą intuicji
Scheller
      istnieją wartości wyższe i niższe
     
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!