ikona pliku doc

siły społeczne w pracy socjalnej, notatki notatki

konspekt wypowiedzi, notatki z pedagogiki społecznej


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39.00 kB.


KONSPEKT WYPOWIEDZI

Temat: Wybrane teorie pedagogiczne jako inspiracje w pracy socjalnej – siły społeczne
Literatura:
- Ewa Kantowicz Pedagogika (w) pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013
- ustawa o pomocy społecznej
Ramowy plan wypowiedzi:
Wstęp:
Synonimem pracy socjalnej wg H. Radlińskiej jest ,,praca
społeczna”: polega na wydobywaniu i pomnażaniu sił
ludzkich na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego
działania dla dobra ludzi
Praca socjalna wg Radlińskiej jest powołana do rozbudzania i organizowania sił ludzkich
praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Rozwinięcie:
Funkcje sił społecznych – porównanie – w pedagogice społecznej (Helena Radlińska – (zespół określonych czynników działających w środowisku w postaci uzdolnień jednostkowych oraz zbiorowych, jawnych i ukrytych (niewidzialnych) i wyróżniających się w działaniu) i socjologii (Florian Znaniecki – (oznaczenie zdolności członków grupy do wprowadzenia zmian do jej ustroju względnie do zapobiegania zmianom, które inni członkowie grupy zamierzają wprowadzić):
(komentarz do Radlińskiej a do Znanieckiego: uzdolnienia i zdolności – i tu i tu to samo, ooo – nie ma tego u Radlińskiej, to celowe planowe dzia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!