ikona pliku doc

seminarium pedagogiczne -notatki notatki


  219 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 219
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 205.50 kB.


Seminarium pedagogiczne Ocena: Obecność Dyskusyjność Referat : Wpływ mediów na kształtowanie się aspiracji życiowych i systemu aksjonormatywnego współczesnego nastolatka.- behawioryzm- wpływ mediów jako sterowanie zewnętrzne; 10 stron Do tematu: Aspiracje jednostki to zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych tej jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia jednostki, a także od sytuacji społecznej. Jeśli jednostka trafnie określi swoją sytuację społeczną, potrafi także określić swoje aspiracje. Warto podkreślić, że aspiracje to dążenia, cele, do których jednostka dąży długotrwale, np. założenie rodziny, zdobycie określonego stanowiska, zawodu. Aspiracje są więc dążnościami jednostki, umotywowanymi możliwością ich realizacji. W pedagogice "Aspiracje" są określone jako życzenia, pragnienia, zamierzenia dotyczące wyników własnego działania oraz osiąganych w przyszłości stanów związanych z wykonywaniem określonego zadania lub osiągnięciem jakiegoś celu. Aspiracje - wg A Sokołowskiej (Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, Warszawa 1967) - to ogól pragnień i dążeń dotyczących osobistej przyszłości jednostki. Wyróżniamy różne klasyfikacje aspiracji: a. aktualistyczne, a. perspektywistyczne, a. życzeniowe, a. działaniowe, a. realistyczne , a. edukacyjne, a. społeczne, a. osobiste, a. rodzinne, a. rekreacyjne, a. ekonomiczne. Aksjologia 1. W węższym znaczeniu ? szczegółowa teoria wartości, wchodząca w skład poszczególnych dyscyplin naukowych, dziedzina rozważań nad wartościami określonego rodzaju, np. moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, ekonomicznymi, religijnymi... 2. W szerokim znaczeniu ? ogólna teoria wartości, nauka o wartościach, wieloaspektowe rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia wartości, wywodzące się z etycznych koncepcji dobra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 205.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!