ikona pliku doc

ściąga/teoretyczne podstawy wychowania notatki

notatki z wykładów i pytania na kolokwium


  2339 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2339
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 86,50 kB.


1 .Pojęcia i kategorie teorii wychowania. Definicja wychowania- ujęcie szerokie, ujęcie wąskie SZEROKIE ?Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.? De Tchorzewski WĄSKIE ? aspekt teleologiczny (musi być wyraźnie określony cel) i prakseologiczny (musi być wyraźnie określony rodzaj działalności wychowawczej), np.: De Tchorzewski: ? Wychowanie to byt społeczny, będący wytworem przynajmniej dwóch osób, pomiędzy którymi zachodzi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach którego podmiot wychowujący, kierując się powszechnie uznanym dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu osiągnąć wzrost własnej tożsamości? Wychowanie urabiające Pedagogika urabiania osobowości sięga korzeniami XVIII w. Była ona podawana ostrej krytyce i uznawana za szkodliwą dla zdrowia psychicznego narodu. Pedagogika ta polega na zew. Sterowaniu ingerencji w rozwój wychowanka wynikającej z opracowanego przez jakieś centrum programu. Towarzyszy tym poczynanią kontrola wykonania planu często oparta na wskaźnikach statystycznych. Wychowanie urabiające często stanowi konpoment rządów autokratycznych w państwie, instytucji oświatowej nawet rodzinie umożliwia wywieranie nacisku psychicznego na wych. Poprzez przewagę karania nad nagradzaniem. Wychowanie wyzwalające Polega na zapewnieniu wychowania dużego marginesu swobody. Nauczyciele i rodzice nie kierują z zewnątrz postaci przymusu rozwojem wychowanka, lecz usuwają wszelkie bariery ograniczające jego pasję poznawczą. Zachęcą wychowanków do nowych działań, stymulują ich aktywność. W wychowaniu tym przeważają nagrody. Wychowanie to ze względu na swój liberalizm może prowadzić do efektów wychowawczo- niepożądanych. Wychowanie przy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 86,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!