ikona pliku pdf

ściąga ze wstępu do socjologii notatki

ściąga obejmuje zagadnienia z podręcznika \"Wstęp do socjologii\" Szackiej


  2392 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2392
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83,17 kB.


SOCJOLOGIA (pojęcie wprowadzone na początku XIX w.) - to jest nauka o grupach / zbiorowościach społecznych – nauka o strukturze społecznej. Bada związki człowieka z elementami struktury – nauka o interakcjach społecznych POZYTYWIZM NAUKOWY – SOCJOLOGIA SCJENTYSTYCZNA (August Comte 1838 r. prekursor socjologii we Francji). SOCJOLOGIA – zajmuje się przede wszystkim 1. badaniem faktów.2. poszukuje pomiędzy faktami związków i 3. ustala prawa - niechęć do metafizyki, - przywiązywanie wagi do precyzji języka - nacisk na empiryczną sprawdzalność NURT HUMANISTYCZNY Florian Znaniecki (Uniwersytet w Poznaniu w 1920r.) – prekursor socjologii w Polsce Max Weber- waŜna jest kategoria rozumienia, nie wystarczy obserwacja. „Socjologia dąŜy dzięki interpretacji do zrozumienia działania społ. I przez to do przyczynowego wyjaśnienia jego przebiegu i skutków” Socjologia w Polsce - Leon PetraŜycki – UW 1919/1920; w 1930 oficjalnie jako nauka WYOBRAŹNIA SOCJOLOGICZNA – C. W. Mills. Umiejętność oderwania się od swojego jednostkowego doświadczenia; SOCJOLOGIA MIKROSPOŁECZNA (mikrostruktury) – małe zbiorowości, których podstawą są bezpośrednie interakcje jednostek, takŜe struktura i funkcja takich zbiorowości, a nadto wzory zachowań jednostkowych i bezpośrednich interakcji SOCJOLOGIA MAKROSPOŁECZNA – interesuje się duŜymi zbiorowościami z złoŜonej, wielopoziomowej budowie, których częściami składowymi są grupy, instytucje, organizacje, wzajemne ich relacje i procesy zachodzące na poziomie całego społeczeństwa POZIOM ŚREDNI – MEZOSPOŁECZNY - obserwuje procesy powstawania społeczeństwa
PODZIAŁ SOCJOLOGII (DZIAŁY)
1. EMIPRYCZNA (prowadzenie badań społ.) 2. TEORETYCZNA (tworzenie teorii i hipotez) 3. METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH (opracowywanie technik badawczych, doskonalenie badań) 4. STOSOWANA (praktyczne działania) 5. HISTORIA SOCJOLOGII (historia myśli socjologicznej)
TREŚĆ KULTURY:
wzory
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83,17 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!