ikona pliku docx

ściąga z psychologii notatki

:) może komuś się przyda... około 20 zagadnięć do egzaminu który miałam w ubiegłym semestrze


  1286 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1286
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,21 kB.


Psychologiato naukowe badanie zachowania i procesów psychicznych.

1.Psychologia stawia sobie za cel opis, wyjaśnienie, przewidywanie i kontrolę przebiegu zachowania i procesów psychicznych. Psychologowie nie próbują kontrolować zachowania innych osób wbrew ich woli. Przeciwnie, pomagają ludziom

zmienić zachowanie dla ich własnego dobra.

DIAGNOZA poznanie i wyjaśnienie zachowania człowieka, jego reakcje i cechy.
TERAPIA pomoc w prawidłowym rozwoju, jak i w leczeniu zaburzeń.

2.Organizacja spostrzeżeń

  1.  figura i tło (odwracalność)
  2.  Indianin i Eskimos jako zamienne figury i tła
  3.  zmiana figury na tło zależy od nastawienia obserwatora

Najpierw spostrzegamy figurę, później tło. Figura ma określony kształt, jest na pierwszym planie i jest żywsza od tła.Np. Gdy spojrzysz w klasie do góry, to najpierw zobaczysz wiszące lampy (figura), późniejsufit (tło)

  1.  bliskość
  2.  

elementy położone blisko siebie w porównaniu z innymi, bardziej oddalonymi elementami, tworzą figurę

Elementy znajdujące się w tej samej relacji przestrzennej są grupowane - zasada bliskości.Np. 12 12 12 - widzimy trzy pary 12, a nie 121 212.

  1.  podobieństwo
  2.  elementy podobne są postrzegane jako pewna całość

Jeżeli elementy znajdujące się w tej samej relacji przestrzennej łączymy je razem na zasadzie podobieństwa.

3.Świadomośc jako selektywność uwagi- nastawiamy się na coś konkretnego, zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne. to zdolność do wyboru jednego bodźca, źródła stymulacji lub ciągu myśli, kosztem innych.Dzięki selekcjonującej funkcji uwagi jesteśmy w stanie wykonywań większość codziennych czynności np. słuchać muzyki, czytać książkę, mimo nieustannego działania konkurencyjnych źródeł informacji, takich jak: hałas, przypadkowo zasłyszana rozmowa.Niekiedy selektywność uwagi zawodzi, a wtedy zaczynamy przetwarzać informacje, które powinny być zignorowane. Przysłuchujemy się więc „nieważnej” rozmowie, pogrążamy się w „nieistotnych” myślach lub wspomnieniach, zamiast skoncentrować się na bieżącej aktywności.

4.Świad. jako stan czuwania czekamy na coś, np. ragujemy na dźwięk Tel gdy czekamy na wiadomość. to zdolność do długotrwałego oczekiwania na pojawienie się ściśle określonego bodźca, zwanego sygnałem a ignorowania pozostałych bodźców, zwanych szumem.Trudność, jakiej musi sprostać mechanizm uwagi polega na tym, że szum działa nieustannie, „usypiając czujność”, natomiast sygnały działają rzadko i w nieoczekiwanych momentach.Czujność uwagi można opisać w języku teorii detekcji sygnałów. W dowolnej sytuacji sygnał może być obecny lub nie, a człowiek ma do wyboru zareagowanie lub powstrzymanie się od reakcji. Jeśli zareaguje na sygnał, oznacza to trafienie; jeśli nie zareaguje na szum, oznacza to poprawne odrzucenie. W tych dwóch przypadkach człowiek działa prawidłowo. Może jednak zareagować na szum albo zlekceważyć sygnał. W pierwszym wypadku mówimy o błędzie fałszywego alarmu, w drugim o błędzie chybienia.

6. Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami.

7. Pamięć semantyczna - rodzaj pamięci służący do łączenia w grupy informacji o podobnym charakterze. Przypuszczalnie powstała na drodze ewolucji pamięć semantyczna - skojarzeniowa. Działa ona prawdopodobnie w ten sposób, że w mózgu tworzone są zbiory informacji o podobnym charakterze, opatrzone pewnymi etykietami. W zamierzchłych czasach etykiety te niekoniecznie były wyrazami, lecz wraz z upowszechnieniem się języka mówionego słowa szybko nadały się do roli kluczy w pamięci semantycznej. Tak więc pamięć ta w dużej mierze powiązana jest z językiem oraz procesem kojarzenia różnych faktów. Nie ma w niej żadnych reguł co do tego, jak grupowane są poszczególne informacje i ulega ona ciągłemu procesowi nauki.

8. Pamięć proceduralna (ruchowa) - rodzaj pamięci u człowieka. Informacje do tej pamięci nabywane są poprzez bezpośrednie spostrzeganie, doświadczanie oraz dostrajanie do wymagań otoczenia.Pamięć ta wyrażana jest w formie zmiany prawdopodobieństwa reagowania na specyficzne bodźce. Dostęp do tej pamięci jest automatyczny. Nie jesteśmy świadomi operacji pamięciowych, uświadamiamy sobie, że została wykonana pewna reakcja.Pamięć proceduralna zlokalizowana jest w strukturach związanych z układem ruchu, przede wszystkim w móżdżku i w jądrach podstawy (jądrze ogoniastym). W chorobach układu pozapiramidowego, np. w chorobie Parkinsona ulega znacznemu osłabieniu lub nawet zanikowi zdolności przyswajania nowych umiejętności[1].Pamięć proceduralna, obok pamięci deklaratywnej, jest rodzajem pamięci długotrwałej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!