ikona pliku doc

ściąga z pedagogiki specjalnej notatki

żeby było łatwiej :)


  1196 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1196
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 187,00 kB.


pedagogika specjalna - Jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie, wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień, i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych w anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Głównym celem jest: Rewalidcja-przywrócenie człowiekowi pewnych sprawności w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Normy normalności-utożsamienie z pojęciem zdrowia posiada szerszy zakres pojęciowy, może być rozpatrywany wg różnych kryteriów np. statystycznych, rozwojowych, społ. kulturowych. Normalne - trzy odmiany: Kiedy oznacza powszechność, masowość. Kiedy oznacza zgodność z przyjętymi normami Kiedy jest synonimem wyrażenia ?zdrowy psychicznie" NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek ludzkich w każdym społ. Wynikające z uszkodzenia jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy. Ogólne definicje pojęcia osoby niepełnosprawnej Definicje dla określonych celów Definicje poszczególnych grup niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna to taka, u której uszkodzenie i obniżony stan sprawności organizmu spowodował utrudnienie, ograniczenie lub niemożność wykonywania zadań życiowych, zawodowych oraz wypełniania ról społ. Biorąc pod uwagę jej płeć, wiek oraz czynniki środowiskowe społ. i kulturowe. Kryteria: I, Rodzaj niepełnosprawności: 3 grupy 1) Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną Niewidome, słabowidzące Niesłyszące, słabosłyszące 2) Z niepełnosprawnością fizyczną Osoby z niepełnosprawnością motoryczną Osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych 3) Osoby z niepełnosprawnością psychiczną Osoby umysłowo upośledzone z niepełnosprawnością intelektualną Osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania Osoby cierp
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 187,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2008-03-03 21:16:12 malgocha 63

    bardzo dobre do powtórki na egzamin lub na konkurs np. na dyrektora szkoły specjalnej

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!