ikona pliku docx

ściąga z metodologi notatki

podstawowe zagadnienia z metodologi badań pedagogicznych


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.40 kB.


Pozna nie przygodne a poznanie naukowe-człowiek rodząc się poznaje otoczenie, poznanie to wystarcza do życia w społeczeństwie, nazwiemy to poznaniem przygodnym lub naturalnym. Wynikiem poznania potocznego jest wiedza potoczna a naukowego naukowa. Nauka funkcjonuje w znaczeniu dydaktycznym.

Cechy poznania naukowego-posługiwanie się danymi empirycznymi, systematyczna i kontrolowana obserwacja badanych obiektów, replikacji- powtórzenie badania w celu jego weryfikacji, sceptyczna postawa wobec rzeczywistości, stosowanie dokładnych narzędzi pomiaru, posługiwanie się zdefiniowanymi pojęciami

Etyka w badaniach- pewien szczegółowy, względnie wyodrębniony dział etyki normatywnej w którym rozpatruje się etyczne aspekty czynności badawczych wykonywanych w ramach nauki. Głównym zadaniem jest ustalenie i uzasadnienie reguł których z etycznego punktu widzenia powinni przestrzegać wykonawcy tych czynności. Rozróżniamy tu trzy grupy: reguły badawczej rzetelności- koncepcja polegająca na wytykaniu przejawów „nieuczciwości w nauce”, reguły lojalności wobec uczestników badań- reguły określające właściwy sposób traktowania uczestników badania, reguła pożyteczności wyników badawczych

 Typy badań wg Konarzewskiego-1. Badania teoretyczne 2.eksploracyjne-uogólniające, indywidualizujące 3. Weryfikacyjne-uogulniające, indywidualizujące 4.praktyczne 5. Rozpoznawcze- 6.oceniające-

Problem badawczy- polega na precyzyjnym rozbiciu schematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musi spełniac kilka warunków:muszą wyczerpywac zakres naszej wiedzy zawartej w temacie badań, powinny zawierac wszystkie generalne zależności między zmiennymi, powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie

Hipoteza badawcza- oznacza domysł, przypuszczenie wymagające weryfikacji poprzez odpowiednie badania. Jest to propozycja odpowiedzi na zadane pytanie wynikające z problemu badawczego, propozycja twierdzenia naukowego. Musi być sprawdzalna. Ma postać związku między zmienna zależną i niezależną. Umożliwia odpowiednie, rzeczowe i refleksyjne ukierunkowanie procesu badawczego i przedmiotu badań w celu ich sprawdzenia.

Cechy poprawnie sformułowanej hipotezy- wskazuja na nowe aspekty faktów czy procesów, są ogólne czyli obejmują wszelkie fakty procesy czy zjawiska, pojęciowo jasne, niesprzeczne wewnętrznie,  empirycznie sprawdzalne

Hipoteza jest sprawdzalna- zawiera zmienne obserwacyjne, warunki empiryczne do których się odnosi są możliwe do spełnienia przez badacza, wskaźniki zmiennych nieobserwowalnych są trafne, zawiera informacje o tym co musi się stać aby została sfalsyfikowana

Hipoteza jest falsyfikowana- przesłanki dla których została zbudowana okazały się fałszywe lub niemożliwe do zrealizowania, twierdzenie które badacz weryfikuje okazało się fałszywe

Triangulacja- metoda mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod a następnie porównanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod ilościowych i jakościowych.

Indukcja analityczna- bardziej radykalny sposób podniesienia wiarygodności wyników. Polega na wyprowadzeniu hipotez z danych i sprawdzanie ich na danych. Indukcja analityczna zaleca by sformułowawszy hipotezę sprawdzać ja przypadek po przypadku

Sposoby łączenia badań- oryginalne dane muszą być jakościowe bo możliwe jest tylko przejście z tekstu do liczby. Kwantyfikacja danych umożliwia zastosowanie bezstronnych metod analizy statystycznej. Dzięki temu regularności są bardziej wiarygodne. Ujawniwszy regularnośc badacz może wrócić do badań jakościowych by zrozumieć co je wytwarza

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!