ikona pliku docx

sciaga wyklad techniki multimedialne, sp1 notatki

sciaga wyklad techniki multimedialne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.55 kB.


Przepływność liczba danych na sekundę w pliku wideo, im wyższa tym lepsza jakość i większy plik.

Rozdzielczość - jeden z parametrów trybu wyświetlania  określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy monitora komputerowego, telewizora a także każdego innego wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli. Rozdzielczość wyraża się w postaci liczby pikseli w poziomie i w pionie.

Media strumieniowe technika transmisji strumieniowej video w internecie.

Formaty plików graficznych można podzielić na formaty przechowujące grafikę wektorową oraz formaty przechowujące grafikę rastrową. Z kolei formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną oraz nie stosujące kompresji.

Grafika wektorowa (obiektowa) jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Nie tracimy na jakości obrazu przy powiększaniu. Pliki są mniejsze niż w grafice rastrowej, łatwa możliwość modyfikacji.

Formaty grafiki wektorowej:

-SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,

-CDR (Corel Draw) - format opatentowany przez firmę Corel Corporation

-SWF (Adobe Flash) - format grafiki wektorowej popularny w internecie; umożliwia tworzenia animacji, a nawet całych aplikacji,

-EPS (Encapsulated PostScript) - format PostScript z ograniczeniami.

Grafika rastrowa - prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Grafika rastrowa została opatentowana pierwszy raz w latach 70 i jest teraz wszechobecna. Zdjęcie z aparatu cyfrowego jest grafiką typu rastrowego. Tracimy na jakości, gdy powiększamy obraz.

Kompresja bezstratna grafiki nie powoduje utraty żadnych pierwotnych danych podczas procesów kompresji i dekompresji. W kompresji bezstratnej wykorzystywany jest algorytm, którego zadaniem jest maksymalne zmniejszenie rozmiarów plików zawierających grafikę. Metoda kompresji bezstratnej polega na łączeniu w mniejsze grupy wszystkich powierzchni obrazu, których piksele mają tę samą wartość (ten sam kolor). Stąd największy współczynnik kompresji uzyskiwany jest w przypadku obrazów o dużych powierzchniach w tym samym kolorze.

Używające kompresji bezstratnej:

  1.  PNG (Portable Network Graphics) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa,
  2.  GIF (Graphics Interchange Format) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),
  3.  TIFF - patrz wyżej.
  4.  BMP - oferuje zapis z kompresją RLE lub bez kompresji (powszechniejszy), wykorzystywany m.in przez program MS Paint

Przy użyciu kompresji stratnej można skompresować plik w jeszcze większym stopniu niż za pomocą kompresji bezstratnej. Stąd metoda ta jest stosowana w sytuacji, gdy ważne jest by plik zajmował mało miejsca na dysku. W kompresji tego rodzaju jest możliwe określenie w zależności od potrzeb możliwą do zaakceptowania ilość traconych informacji. Schemat tego rodzaju kompresji opiera się na algorytmie łączenia w mniejsze grupy najbardziej zbliżonych do siebie punktów pod względem odcieni kolorów. Strata zostaje uwidoczniona w momencie dekompresji gdyż nie wszystkie punkty z dużej palety kolorów zostają prawidłowo rozpoznane.

Używające kompresji stratnej:

  1.  JPEG (Joint Photographic Experts Group) - niewątpliwie najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych
  2.  JPEG 2000 - nowsza wersja formatu JPEG, oferująca lepszą kompresję,
  3.  DjVu - format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej,
  4.  TIFF (Tagged Image File Format) - popularny format plików graficznych udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej jak i bezstratnej) oraz umożliwiający przechowywanie kanału alfa.

Bez zastosowania kompresji kolor każdego piksela jest definiowany osobno. Obrazki z głębią kolorów RGB często składają się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty jeden bajt na kolor czerwony, jeden na zielony i jeden na kolor niebieski. Mniej kolorowe obrazki potrzebują mniej informacji na piksel, np. obrazek w kolorach czarnym i białym wymaga tylko jednego bitu na każdy piksel (bitmapa).

Formaty grafiki rastrowej bez kompresji:

-XCF (eXperimental Computing Facility<...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!