ikona pliku pdf

ściąga - wprowadzenie do psychologii notatki

Wprowadzenie do psychologii


  1893 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1893
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 254,75 kB.


GŁÓWNE NURTY W PSYCHOLOGII
1. WUNDTYZM – PSYCHOLOGIA ATOMISTYCZNA
- Wundt Wundt był założycielem pierwszego laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie Lipskim w 1879 roku. W ośrodku tym prowadzono badania nad procesami kojarzenia oraz apercepcją. Za najważniejszą metodę badawczą uważał introspekcję. Uważał, że zadaniem psychologii jest wyodrębnienie elementarnych jednostek, z jakich składa się życie psychiczne (odpowiednik atomów w chemii i znalezienie praw dotyczących ich łączenia w inne akty psychiczne)
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY (OUN) – składa się z mózgowia oraz rdzenia
kręgowego
RDZEŃ KRĘGOWY – znajduje się wewnątrz
kręgosłupa. Łączy się on z narządami zmysłów oraz mięśniami położonymi poniżej poziomu głowy.Każdy segment rdzenia kręgowego po każdej stronie ma nerw czuciowy i nerw ruchowy. Drogi przechodzące przez rdzeń przewodzą informacje z i do mózgu. MÓZGOWIE: - mózg, móżdżek i pień mózgu (rdzeń przedłużony, most, śródmózgowie, niektóre centralnie położone struktury przodomózgowia), od górnej części rdzenia kręgowego do środkowej części przodomózgowia Można wyróżnić: - tyłomózgowie – tylna część mózgowia (rdzeń przedłużony, most, móżdżek) Rdzeń przedłużony i most poprzez nerwy czaszkowe sterują oddychaniem, tętnem oraz innymi ważnymi funkcjami życiowymi. Natomiast móżdżek bierze udział w wykonywaniu ruchów. - śródmózgowie (wzgórki górne i dolne, nakrywka, istota czarna – wydziela dopaminę, której niedobór powoduje Parkinsona) - przodomózgowie – kora mózgowa i inne struktury pod korą. Do podkorowych obszarów należą wzgórze, podwzgórze, przysadka mózgowa, jądra podstawy oraz hipokamp. Grupa połączonych ze sobą struktur zwanych układem limnicznym tworzy coś w rodzaju obrzeża dookoła pnia mózgu.
Charakterystyczne objawy to: agnozja - nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów, szczególnie jeżeli chory ma poda
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 254,75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-11-07 13:04:36 Claire157

    Jest tu dokładnie wszystko to, czego potrzebowałam! Dziękuje bardzo- świetne notatki ;)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!