ikona pliku docx

ściąga psychologia sem. I cd. notatki

cd ściaga psychologia


  1206 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1206
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,28 kB.


10)PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA powstała w latach 60 XXw twórcy Abraham Maslow i Carl Rogers Badacze wyszli z założenia że o zachowaniu człowieka decyduje sposób widzenia własnej osoby własnych dążeń potrzeb. Swoje teorie budowali na interpretowaniu zachowania ludzi zdrowych.         Zdaniem Maslowa zachowanie człowieka wyznacza hierarchia potrzeb   hierarchiczna koncepcja potrzeb: 5.samorealizacji(dążenie do pełnego wykorzystania swoich możliwości, są ważne gdy zostają zaspokojone potrzeby niższego rzędu) 4.potrzeba uznania(szacunek poważanie rozbudza wiarę we własne możliwości każdy chce coś znaczyć) 3.przynależność miłość(pragnienie bycia kochanym potrzeba przyjaźni akceptacji)  2.bezpieczeństwo(uaktywniaja organizm w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia lub życia) 1.potrzeby fizjologiczne(oddychanie jedzenie potrzeby seksualne- wrodzone najsilniejsze muszą być zaspokojone aby człowiek myślał o innych)                        wg Maslowa podstawową właściwością natury ludzkiej jest dążenie do samorealizacji    w okresie wczesnego dzieciństwa jednostka jest zależna od innych jej tożsamość kształtują rodzice opiekunowie którzy sugerują im jak myśleć dzieci dokonują porównań poszukują doświadczeń nie można ograniczać spontaniczności dziecka trzeba uczestniczyć w procesie kształtowania dziecięcego ja.  Psychologia H koncentruje się na możliwościach człowieka i na mechanizmach harmonijnego rozwoju.         Rogers uważał ze ludzie z gruntu rzeczy są dobrzy a zaburzenia wynikają z niewłaściwego oddziaływania środowiska.do rozwoju czło przyczyniają się ludzie poprzez szczerość otwartość a także bezwarunkową akceptację. Zdaniem psych H czynnikiem pobudzającym rozwój jest empatia ważne jest również wg Gordona znaczenie aktywnego słuchania kontakt wzrokowy potakiwanie Ten szczególny rodzaj słuchania jest jedna z najpotężniejszych które wywołują zmianę w człowieku Ważna jest również akceptacja.  Warunkiem samorealizacji jest poczucie wolności do której wszyscy jesteśmy powołani i która leży w naturze człowieka. Człowiek wyposażony jest również w świadomość która powinna pełnić funkcje oceniającą i kontrolującą  Wolność destrukcyjna człowiek traci kontrolę nad swym zachowaniem, ciałem .przejawia się w negowaniu norm moralnych uważają ze wszystko im można.      Wolność pożądana- kontrolowana przez sumienie pozbawiona nieufności  negatywnie nastawiona do ludzi różniących się sposobem myślenia zachowania        Krytykowana gł na optymizm co do rozwoju człowieka i roli samej jednostki w samym rozwoju. Również na pogląd na wychowanie dzieci i młodzieży bowiem dawanie dużo wolności i swobody nie przynosi pożądanych rezultatów

11) KONCEPCJE POZNAWCZE  traktują człowieka jako system poznawczy zdolny do odbierania info pochodzących ze świata zew oraz od samego siebie analizowania opracowywania przechowywania i wykorzystania tych informacji. Zachowanie uzależnione jest od przebiegu procesów poznawczych (myślenia wyobrażenia spostrzeżenia) dzięki procesom poznawczym jednostka interpretuje info pochodzące ze świata ,rozróżnia porządkuje zdobywa orientacje w otoczeniu. ZACHOWANIE ZALEŻY OD ROZUMIENIA BODZCA człowiek jest podmiotem przyjmującym postawę poznawczą badawczą, eksperymentuje i wyciąga wnioski przystosowuje się do świata zmienia go. Zachowanie zależy od dopływu informacji. Człowiek sterowany jest przez emocje płynące ze środowiska ale również przez info zakodowane już w pamięci  które jednostka w ciągu życia porównuje  scala i tworzy sobie określony model rzeczywistości                      Struktura poznawcza system info. o świecie  o samym sobie o relacjach miedzy nim a otoczeniem . pełnią  bardzo ważną funkcje w regulacji zachowania człowieka gdyż dzięki nim człowiek może się ustosunkować do pewnych zadań dzięki info. o zachowaniu się innych ludzi może przewidzieć przyszłe zdarzenie można przeanalizować własne zachowanie. Zachowanie zależy od wytworzonych struktur poznawczych

9)PSYCHOANALIZA FREUDA  który budował swoją koncepcje w oparciu o wiedze i doświadczenie lekarskie Zwolennicy P głoszą że zachowanie człowieka zależy nie od czynników zew jak behawioryści lecz od procesów zachodzących w podświadomości tzn tkwiących tam urazów kompleksów nieuświadomionych pragnień dążeń i aby wyjaśnić zachowanie należy dotrzeć do treści podświadomości.        Metody poznawania treści podświadomości: -analiza marzeń sennych, -analiza wspomnień z dzieciństwa niezrealizowane dążenia które mogą ujawnić się w późniejszym okresie życia , -analiza czynności pomyłkowych, - testy projekcyjne osoba projektuje swoje myśli i pragnienia.                Rola konfliktów  w zachowaniu sie   jednostki 3 rodz wg Lewina: 1) konflikt typu dążenie- dążenie (przyciąganie- przyciąganie) zachodzi gdy jednostka dostrzega atrakcyjność dwóch celów ale musi wybrać tylko 1 np. szkoła     2)unikanie- unikanie wybór jednego z dwóch nieatrakcyjnych celów np. zakład pracy uległośc wobec szefa                                   3) przyciąganie- unikanie gdy określony cel ma 2 różne wartości pozytywną i negatywną np. praca za granicą.                             Konflikty wywołują przykry stan emocjonalny zwany  frustracją której towarzyszy chęć uwolnienia sięod tego stanu uruchomione zostają MECHANIZMY OBRONNE               *odreagowanie- wygadanie wyżalenie                                           *represja (wyparcie) usuwanie ze świadomości niektórych  myśli o konfliktach popędach które wywołują lęk czy poczucie winy cel wyeliminowanie napięcia jednostka zajmuje się róznymi czynnościami aby nie myśleć            *projekcja rzutowanie przypisywanie  swoich cech wad innym ludziom polega na podwyższeniu samooceny prowadzi do zaburzenia stosunków międzyludzkich do frustracji poprzez postrzeganie szaro otoczenia.                              *racjonalizacja intelektualne przekształcenie motywów swojego postępowania tak by były łatwiejsze do przyjęcia polega na wyjaśnianiu swojego zachowania logicznymi uzasadnieniami nie odpowiadającym rzeczywistym motywom postępowania. Oszukiwanie samego siebie 2 techniki 1)kwaśne winogrona     2)słodkie cytryny                             *substytucja zastępowanie celów nieosiągalnych celami łatwiejszy...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!