ikona pliku docx

ściąga psychologi I semestr notatki

ściąga na psychologie


  1912 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1912
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,73 kB.


6. ZDOLNOŚĆIĄ nazywamy takie różnice indywidualne które sprawiają ze przy odpowiedniej motywacji i uprzednim przygotowaniu jednostki osiągają niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu.      Biorąc pod uwagę udział czynników wrodzonych i ich działania w kształtowaniu się zdolności wyróżnia się :             --zdolności naturalne zaprogramowane genetycznie lub są wrodzone ponieważ ich podstawą są zadatki anatomiczni- fizjologiczne powiadamy ze sa  one umiarkowane biologicznie. Mogą się zmieniac pod wpływem treningów.                 zdolności rzeczywiste- które nie są zaprogramowane genetycznie lecz rozwijają się w toku zycia w toku działania W lit wystepuje podział na ogólne(rozróżnia się możliwości wykonywania różnorodnych czynności i utożsamia się je z inteligencją) i specjalne(możliwości wykonywania ściśle określonych czynności należą do nich zdolności muzyczne  INTELIGENCJA potocznie to człowiek który szybko się uczy sprawnie operuje wiedza który dostrzega związki między zdarzeniami przedmiotami odróżnia rzeczy istotne od nieistotnych odznacza się oryginalnymi pomysłami.  Niemiecki psycholog określa inteligencję jako zdolność przystosowania się do  nowych wymagań przez wykorzystanie środków myślenia. Istotę inteligencji stanowi myślenie.   W…. traktuje inteligencje jako ogólne zdolności jednostki do celowego działania poprawnego rozumowania i efektywnego wpływania na środowisko celem dostosowania go do swoich potrzeb. TRZY OGÓLNE UJĘCIA INTELIGENCJI   -zespół procesów myślowych                  zdolność przystosowania się jednostki do środowiska              -abstrakcyjny czynnik ogólny dzięki któremu jednostka rozwiązuje wiele nowych zadań.  Badacze twierdza ze inteligencja najwydatniej rozwija się od 14-16 lat po czym obserwuje się kilkuletni okres stabilizacji poziomu inteligencji trwa on do ok. 24 r ż po czym nastepuje spadek poziomu inteligencji i z wiekiem jest on coraz gwałtowniejszy.  TEORIE CATTELLA 2 rodz inteligencji   inteligencja płynna-wrodzona utożsamiana z inteligencja wrodzona nie wyuczona Zdeterminowana przez czynnik genetyczny określający struktury i funkcje mózgu,  ujawniajacy się w rozwiązywaniu zadań niewerbalnych. Rozwoj tej int kształtuje się do 14 rz potem nastepuje stabilizacja                              inteligencja skrystalizowana- jest nabyta i ukształtowała się w toku wykonywania różnych czynności i z ta mądrością wiąże się skumulowana mądrość życiowa. Rozwój skrystal. Jest powolniejszy zwiększa się stopniowo w miare nabywania doświadczenia a swój szczyt osiaga ok. 60rż. Spadek Intel.płynnej może być kompensowany wiedzą doświadczeniem zasobem umiejętności a więc pernamętnie  rozwijającą się wiedzą skrystalizowaną. TEMPERAMENT  nauka o temp należy do najstarszych pocz sięgają V w p.n.e  wówczas to Hipokrates wysuwa teze ze funkcjonowanie człowieka zależy od zawartości pewnych substancji w organizmie takich jak żółć żółta, żółć czarna, flegma. Nawiąz Dalen gr. Lekarz wprowadził aktualne do dziś typy tempera mentalne flegmatyk choleryk melancholik sangwinik Do niego zaś Pawłow wysówa hipo ze róznice między jednostkami uzależnione są od właściwości układu nerwowego czyli - Siły podstawowe procesów nerwowych(pobudzenia i hamowania) zachodzą w korze mózgowej. Równowaga tych procesów              -Ruchliwość tych procesów (szybkość przechodzenia ośrodków nerwowych od stanu pobudzenia do hamowania i odwrotnie zdolność właściwego organizowania sobie pracy). W oparciu o te trzy właściwości ukł nerw Pawłow wyróżnił 4 typy ukł.nerw: 1)typ silny zrównoważony, ruchliwy- sangwinik odporny, równowaga procesów nerwowych, opanowany ruchliwy posiada zdolność do przechodzenia z czynności jednych do drugich, szybciej wykonuje pewne czynności, szy reaguje, latwo nawiązuje kontakty, ma słomiany zapał i dużo niezrealizowanych pomysłów. 2) typ silny zrównoważony powolny, flegmatyk silny zrównoważony opanowany ale wolniejszy w działaniu nie jest pochopny ale rozważny i spokojny lojalny można na nim polegać 3) typ silny niezrównoważony choleryk silny ukł. Nerw odporny na bodzce o dużej sile pokonuje trudności stojące mu na drodze do celu cechuje go upór nie zastanawia się nad tym co mówi człowiek konfliktowy. 4)typ słabego układu nerwowego melancholik słaby mało odporny na bodzce o słabej sile odpowiedzialny pracowity nie lubi zmian lubi uporządkowany tryb życia.  WSPÓŁCZEŚNI BADACZE ZWRACAJĄ UWAGĘ NA TAKIE CECHY TEMP JAK: -reaktywność                           aktywność         reaktywność wzglednie stały i charakterystyczny sposób danej jednostki reagowania na bodzce zdarzenia sytuacje. Osoby silnie reagujące na bodzce zwłaszcza słabe nazywane są wysoce reaktywnymi. Jedn te sa bardziej wrażliwe na działanie bodzców o niezbyt dużej wielkości ich układ nerw jest mniej wydatny. Jednostki wysoce reaktywne wyposażone są w mechanizm wzmacniający siłę bodźca dlatego nawet słabe bodźce sa dla nich dotkliwe (melancholik) jednostki te wycofują się z zadań w których napotykają trudności w syt trudnych następuje pogorszenie podzielności uwagi zachamo.procesów myślowych pamięciowych     Jednostki nie reaktywne albo nisko reaktywne bardziej odporne na działanie bodzców nawet o większej sile  szybko regenerują siły. Jednostki nie reaktywne wyposażone są w mechanizm tłumiący siłę bodzca dlatego mogą efektywnie działać w sytuacjach obfitujących w bodzce. W syt trudnych radzą sobie w sposób zorganizowany a nawet następuje u nich wzrost ogólnej mobilizacji do działania.  Aktywność-(choleryk sangwinik)warunkuje ilość i zakres podejmowania działań ludzie aktyw ciągle do czegoś dążą coś zmieniają rozpiera ich życiowa energia. Jednostki aktywne są mniej reaktywne.

5. kształtowanie osobowości zgodnie z tą koncepcją polega na doskonaleniu mechanizmów popędowo- emocjonalnych które są traktowane jako materiał wyjściowy w kształtowaniu osobowości oraz na rozwijaniu struktur poznawczych i zwiększaniu ich złożoności aktywności.  WARUNKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ OSOBOWOŚCI wg. Reykowskiego: 1). ciągłe przypominanie powtarzanie pouczanie- jednostka w końcu przyjmie je jako własne(interioryzacja- przyswajanie) 2). Stosowanie wzmocnień nagród i kar wzmocnienie pozytywne wskazuje że można tak postępować a negatywne że nie. 3). Utożsamianie się z wzorami identyfikacja np. rodzice 4). Własne doświadczenia powodzenia niepowodzenia jednostka wyciąga wnioski w wyniku doświadczenia np. czegoś przykrego. 5). Sytuacje typowe powtarzające się: choroba dziecka ,określony stosunek do dziecka. 6).Role społeczne- zespół oczekiwań od jednostki w ramach przyjętych norm oczekujemy od jednostki  wywiązania się z danej roli. Pełniona rola kształtuje osobowość.                                  7). Zdarzenia wyjątkowe o dużej intensywności: przeżycie tragedii ,miłości OSOBOWOŚĆ STSTEM WIEDZY O SOBIE zgromadzona wiedza o sobie odgrywa bardzo ważną role w regulacji stosunków z otoczeniem bowiem nasze zachowanie stosunek do ludzi wynikaja z obrazu samego siebie. Źródłem wiedzy osobie są doświadczenia zdobywane podczas porównywania siebie z innymi ludzmi. Na obraz samego siebie składaja się opinie i doświadczenia dotyczące różnych właściwości np. wygląd fizyczny. Obraz samego siebie stanowi istotny składnik osobowości regulujący zachowanie się człowieka od tego jaki wytworzył obraz samego siebie uzależnione jest przystosowanie się do otoczenia i podejmowanie określonych działań. Pozytywny obraz samego siebie jest warunkiem efektywnego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych stworzeniu sobie różnych celów.                      Obraz samego siebie wyraża się w samoocenie   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,73 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!