ikona pliku doc

ściąga prawo cywilne notatki

ściąga prawo cywilne


  105 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 105
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 257.50 kB.


1.Pojęcie prawa cywilnego
Prawo cywilne stanowi jedną z gałęzi systemu prawa. podaje się różne cechy charakteryzujące te dziedzinę .Za najważniejsze z nich należy uznać następujące:
      Prawo cywilne reguluje przede wszystkim stosunki społeczne o charakterze majątkowym(stosunki niemajątkowe rzadko stanowią przedmiot uregulowań cywilnoprawnych ).
      Charakterystyczną dla prawa cywilnego jest metoda regulacji oparta na założeniu równorzędności podmiotów.
      Spory miedzy uczestnikami obrotu cywilnoprawnego rozpoznają sady powszechne i to niemal wyłącznie na żądanie zainteresowanego.
2. Systematyka prawa cywilnego
W obrębię prawa cywilnego wyróżnia się tradycyjnie cztery działy:
      Cześć ogólną prawa cywilnego w której uregulowano instytucje o podstawowym znaczeniu dla wszystkich pozostałych działów tej gałęzi prawa
      Prawo rzeczowe normujące najistotniejsze społeczne formy korzystania z rzeczy
      Zobowiązania odnoszące się do najważniejszych form wymiany dóbr i usług i
      Spadki ustalające zasady następstwa prawnego co do praw i obowiązków majątkowych zmarłego
Powyższy podział odpowiada systematyce przyjętej w kodeksie cywilnym.
3. Źródła prawa cywilnego
Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny .Do źródeł prawa cywilnego zaliczamy także:
      Kodeks spółek handlowych
      Ustawę o księgach wieczystych i hipotecznych
      Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
      Ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
      Ustawę prawo spłódielcze z 2004 r.
      Prawo spłódielcze
      Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów
4.Przepisy i normy prawa cywilnego
Normy prawa cywilnego są to reguły zachowania .Normy prawa cywilnego dzielą się na :
      Normy względnie obowiązujące
      Normy bezwzględnie obowiązujące
      Normy semiimperatywne
Ad.1. Sa to takie normy które znajdą swoje zastosowanie jedynie w wypadku braku odmiennego uregulowania danej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 257.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!