ikona pliku pdf

ściąga - podstawy prawa notatki

Podstawy prawa dla kierunków humanistycznych


  801 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 801
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 172,83 kB.


PRAWO to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez
państwo i zagwarantowywanych przymusem państwowym. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem. Prawo stanowi UPORZĄDKOWANY zbiór norm.
STOSUNEK PRAWNY to stosunek społeczny uregulowany
przez prawo. Ma charakter zindywidualizowany
AKT PRAWNY – UJĘTY W ODPOWIEDNIEJ FORMIE WYRAZ
WOLI PAŃSTWA – ZARÓWNO O HCRAKTERZE OGÓLNYM (NP. USTAWA), JAK I DOTYCZĄCY INDYWIDUALNEJ SPRAWY (NP. DECYZJA PODATKOWA) Podział aktów prawnych: 1. AKTY NORAMTYWNE -każdy akt państwa zawierający normy prawne. Reguły postępowania mieszczące się w akcie normatywnym mają charakter powszechny, tzn odnoszą się do wszystkich – są prawem. 2. AKTY NIENORMATYWNE – decyzja organu państwowego w konkretnej sprawie, dotycząca określonych osób lub instytucji. Typowym aktem nienormatywnym jest akt administracyjny PUBLIKOWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Akty normatywne zawierające prawo powszechnie obowiązujące ogłaszane są w dzienniku ustaw (Dz. U.) Akty wewnętrzne administracji – uchwały, zarządzenia, inne – ogłaszane są w Monitorze Polskim (M.P)
PRAWO ADMINISTRACYJNE –
zespół norm prawnych
Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema
osobami., z których przynajmniej jedna oddziałuje na drugą lub których postępowanie wobec siebie albo innych osób jest w jakiś sposób uregulowane Stosunki stanowione (tetyczne) to stosunki społeczne, których dotyczy jakaś norma postępowania (prawna, moralna, towarzyska, sportowa itd.). wskazuje ona uczestnikom stosunku, jakie maja wobec siebie obowiązki i jakie prawa. Stosunki faktyczne – są to stosunki społeczne, do których nie odnosi się żadna reguła postępowania
MORALNOŚĆ to ukształtowany w procesie długotrwałego
rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe.
ELEMENTARNE NORMY MORALNE – zespół norm
moralnych wspólnych dla całego społeczeńst
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 172,83 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!