ikona pliku doc

ściąga patologie społeczne notatki

ściąga na patologie, bardzo dokładna i przydatna;)


  247 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 247
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB.


PATOLOGIA-nauka o cierpieniu patos-choroba logos-nauka. Wywodzi się z koncepcji pozytywistycznych PAT.SPOŁ-naka o takich form.ludzkiej aktywności które postrze.są jako zło społeczne. Twórcą polskiej szkoły pat był A.Podgórecki TEORIE DUNHAJA- 1.ANOMIA to beznormie w życiu człowieka,normy przestaja odgrywaćrolę drogowskaźników w ludzkich dział. CZYNNIKI WYSOK.RYZY.ANOMII -rozpad więzi międzylud.(rozwód,bezrobocie) -nieprzywidywalność procesów społe.(kryzys, konflikt -brak oczekiw.nagród za Zach.zgodne z normami społ. KONSEK.WYST.ANOMMI(faktów społ): 1.utrata wiezi z otocz. 2.zanik kontr.społ 3.rozpad społ.skryptów 4.człowiek cierpi,boi się 5.nie dostaje nagród wiąż się z przest. Norm 6.aspołeczne Zach. KORZYŚCI WYNIK. Z OBEC.PAT.W SPOŁ.: 1.stanowią punkt odniesienia dla norm, uświadom.jakie są społ.oczekiwania wobec swych członków 2.tworzą perspektywy rozwuj systemu normatywnego, pokazuja inne możliwości Zach. 3.konsoliduje społ.wokół obrony systemu wartości, integruje w społ. 2 NEUTRALIZACJA- ELEMENTY TEORI NEU: 1 dyfuzja odpowie. Czyli brak poczucia winy Jednostka-cierpi Jednostka-nie cierpi 2.desentyzacja-uprzedmioto.ofiary TECHNIKI NEUT.NORM -kwestionowanie odpowied. -k.szkody -k.ofiary -postę.potępiających -odwoływanie się do wyższ.racji BEZDOMNOŚĆ-WYKLUCZENIE SPOŁECZNE Obszary wykl. społ: 1.ekonomiczne-zwiaza. Z biedą, bezrobociem, powodem jest brak środków do życia 2.wykl.sfery edukacji i kultury- brak dostępu do szkół z pow. Materi. 3.wykl.przestrzenne- grupy żyjące w domach są eksmitowane 4.wykl.struktualne- dotycz. Osób niepełnospr. 5.wykl.religijne 6.wykl.mentalnosci- dotycz. Kobiet zatrudni po 40 7.psychiczne-przynależ do grup etniczych BEZDomność- to sytuacja osób które w danym czasie nie posiadaja schronienia rodzaje bezd: 1.bezd.ekonomi-brak dachu nad głową 2.formalna-brak meldunku 3.psych-utrata celów życiow 4.kult
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!