ikona pliku doc

ściąga obrona sokratesa notatki

ściąga obrona sokratesa


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 45.00 kB.


Plato, Obrona Sokratesa,
WSTĘP
      Sokrates był niepopularny wśród „obrońców demokracji”, chwalił, arystokratyczny ustrój Spa-rty, Krety, Teb, Megary – gdzie władzy nie sprawowali losowo (czyli przypadkiem) wybrani lu-dzie, zmieniający się co chwilę.
      karykatura Sokratesa w komedii Arystofanesa „Chmury”.
      Sokrates nie pobierał za naukę opłat (wiedzieli o tym tylko najbliżsi i uczniowie), zwracał uwa-gę na kwestie psychologiczne, etyczne i społeczne, odwodził młodych ludzi od studiów przy-rodniczych (choć je szanował).
      kompromitowali go jego uczniowie.
      brał udział w wojnie ze Spartą i Beocją.
      udowadniał głupotę nie tylko u młodych, ale także u starszych, szanowanych obywateli.
      religijny z natury, czuł nad sobą moc wyższą, potężną u dobrą, uważał siebie za pomocnika i narzędzie tej mocy.
      autorem skargi był Anytos – bogaty garbarz ateński, miał dawne zatargi z Sokratesem i jego rodziną (syn przystał do Sokratesa, który źle się wyrażał o garbarni).
      oskarżenie: nieuznawanie bogów, wprowadzanie nowych kultów, psucie młodzieży.
      projekt kary: śmierć.
      corocznie obradowało 500 sędziów, brak apelacji w sprawach przeciwko państwu, pytania, przemówienia, sąd skorupkowy.
      reprodukcja mowy Sokratesa zbliżona do oryginału, Platon był na rozprawie, miał doskonałą pamięć.
      codzienny język, znamiona tragedii.
      przekonanie Sokratesa i najbliższych, że do rozprawy nie dojdzie albo oskarżyciel się skompromituje.
      zaskoczenie „sposobem”, jakim go określają.
TEKST
     
      zaskoczenie mowami oskarżycieli „Jakieście wy, obywatele, odebrali wrażenie od moich os-karżycieli, tego nie wiem; bo i ja sam przy nich omal żem się nie zapomniał, tak przekonująco mówili”.
      wiara w swoją niewinność.
      będzie mówić prostymi słowami, jakimi posługiwał się w rozmowach, nie zna języka oficjalne-go – sądowego.
     
      „Więc naprzód moje prawo bronić się, obywatele, przeciw pierwszej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 45.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!