ikona pliku doc

ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!! notatki

Wszystko w formie ściągi :)


  1114 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1114
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40,00 kB.


1.Cechy algorytmu:a.) poprawny b.) szczegółowy c.) jednoznaczny d.) uniwersalny2. Fazy problemówa.) dostrzeżenie problemu b.) analiza sytuacji c.) wytwarzanie pomysłów d.) weryfikacja pomysłów3.Procesy poznawcze, procesy emocjonalneProcesy poznawcze ? umożliwiają podmiotowi orientację w tym, jaki jest świat niezależnie od podmiotu. Rezultatem poznawczego przetwarzania informacji są obrazy, pojęcia, sądy. Plany i inne konstrukcje umysłowe.Procesy emocjonalne ? wrażliwe są na te cechy rzeczywistości, które mają pozytywne lub negatywne znaczenie dla podmiotu jako organizmu i osoby. Rezultatem emocji są tendencje kierunkowe do wykonania określonych czynności oraz towarzyszące im reakcje ekspresyjne.4. Rodzaje wrażeń:a.) wzrokowe b.) słuchowe c.) smakowe d.) dotykowe5.Olśnienie ? nazywa się pewien przebieg (stan) procesu widzenia, przy którym występują odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznania przedmiotów, lub jedno i drugie.6.Inteligencja płynna ? to ta którą dziedziczymy; ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych. Należy do niej szybkość spostrzegania, zdolność uczynienia się, umiejętność logicznego myślenia, pamięć.Inteligencja skrystalizowana - składają się na nią wiedza, doświadczenie i zdolność przewidywania. Jakość tej inteligencji zależy wyłącznie od treningu - przez zastosowanie inteligencji płynnej w życiu.7. Negatywne cechy dziecka zdolnego: a.) pewność siebie b.) próżnośćc.) koncentracja na sobie d.) zarozumiałość8. Fazy stresu według Selye?go:a.) alarmowa b.) przystosowaniac.) odporności d.) wyczerpania 9. Fazy pamięci:a.) zapamiętywanie b.) przechowywanie c.) przypominanie d.) rozpoznawanie10. Regresja ? powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Zachodzi pod wpływem stresu.11. Wyobraźnia ejdetyczna ? zdolność do odtwarzania złożonych obrazów dźwiękowych i innych
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-01-22 08:59:49 karolaa45

    ta ściąga mi wiele pomogła;D polecam

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!