ikona pliku doc

sciaga metodologia notatki

sciaga


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.50 kB.


POJĘCIE WSKAŹNIK –oznaka, symptom, objaw, czyli zjawisko poddające się ocenie oraz stanowiące podstawę do wnioskowania.
UJĘCIE INSTRUMENT.- narzędzia umożliwiające naukowe badanie i opis społecznej rzeczywistości oraz zachodzących w niej przeobrażeń.
ujęcie ze względu na zastosowanie :
– w sferze poznawczej: jako dostępne obserwacji odpowiedniki istotnych cech badanych podmiotów, procesów, faktów czy zjawisk społecz.
-w sferze praktycznej – jako pewne orientujące dane informujące np. o obecności wielkości, częstotliwości, natężenia itp. Przedmiotu badan.
Rodzaje wskaźników:
-podmiotowe- wewnętrzne,subiektywne (np. niepokoj, zmęczenie)
-przedmiotowe – zewnętrzne, obiektywne, stwierdzane przez osoby trzecie obserwujące daną osobę (np. fascynacja czymś)
-definicyjne- definiuj dyspozycje lub predyspozycje do określonych zachowań
Inferencyjne – zjawisko jest niejasne, snujemy o jego istnieniu jedynie domysły, dopiero szczegółowe badanie są wstanie potwierdzić nasze domniemanie,
UJĘCIE WĄSKIE :
-w .administracyjne - wielkości, dane liczbowe, obliczenia pochodzące z przeprowadzonej przez badacza analizy dokumentow
-w. pedagogiczno-subiektywne- deklaracje słowne od osob biorych udział w procesie wychowania,
-w. obiektywne – wyniki pomiaru lub odpowiednich obliczen, uzyskanych poprzez uzycie wystandaryzowanych narzędzi badawczych ,
- w. pedagogiczne pośrednie – znaczenie pomocnicze dla określenie efektywnosci oddziaływań wychowawczych osob Lub instytucji
-w. pedagog. Właściwe – zależności pomiędzy określonym programem działania wychowawczego, stosowanymi metodami i srodkami oddziaływań pedagogicznych a konkretnymi rezultatami pracy wychowawczej
Obserwacja – planowe spostrzeganie w jakims odcinku czasu, jakiegoś problemu
Obserwacja naukowa- koncentrowanie się na zachowaniach, zjawiskach ważnych z naukowego punktu widzenia
Rodzaje:
-uczestnicząca – obserwator jest członkiem da
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!