ikona pliku doc

Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika notatki


  807 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 807
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 800,00 kB.


?Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe?Często promieniowanie jonizujące traktowane jest jako źródło zagrożenia dla człowieka i środowiska. Nie pamiętamy wtedy, że jodem promieniotwórczym leczy się raka tarczycy, że bez zastrzeżeń akceptujemy klasyczne badania rentgenowskie, tomograficzne, mammograficzne oraz wykorzystujemy promieniowanie jonizujące w urządzeniach służących ochronie środowiska, w przemyśle i nauce. Więc jak to jest z tym promieniowaniem? Postarajmy się lepiej je poznać, bo im mniej wiemy o jakimś zjawisku, tym większy budzi w Promieniowanie jonizujące jest to rodzaj promieniowania przenikliwego, strumień wysokoenergetycznych fotonów albo cząstek naładowanych. Cząstki promieniowania jonizującego oddziałują elektromagnetycznie z atomami ośrodka, przez co przekazują część swej energii elektronom ośrodka powodując jonizację. U podstaw szkodliwego biologicznego działania promieniowania na organizmy leżą procesy jonizacji molekół organizmu wywoływane przez promieniowanie. W wyniku tych procesów w tkankach tworzą się pary jonów stanowiących wysokie aktywne chemicznie rodniki oraz następuje uszkodzenie struktury dużych cząstek przez ich rozrywanie lub zlepianie. Prowadzi to do zakłócenia przemian biochemicznych, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu i do zmian strukturalnych komórek. Niektóre zakłócenia mogą być skorygowane dzięki autoregulacyjnym właściwościom organizmu, jeśli ich rozmiary nie są zbyt wielkie. Inne zmiany, nieodwracalne, prowadza do zwyrodnienia lub obumarcia komórek. Czułość tkanki ludzkiej na promieniowanie jonizujące zmienia się w szerokich granicach. Najczulsze są organy krwiotwórcze i tkanki rozrodcze, najmniej czułymi są mózg i mięśnie. Jeśli ułożyć tkanki według zmniejszającej się czułości, to otrzymamy kolejno następujący szereg: tkanka limfatyczna- nabłonek jąder, szpik kostny, nabłonek żołą
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 800,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!