ikona pliku doc

ściąga beton notatki

ściąga technologia betonu


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 383.50 kB.


KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu.
KLASYFIKACJA KRUSZYW
1) ze względu na pochodzenie
Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie
2) ze względu na gęstość
Kruszywo ciężkie - kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym ≥ 3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-6.
Kruszywo zwykłe - kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m3 i < 3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-6.
Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziaren w stanie suchym  2000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-6, lub gęstości nasypowej w stanie luźnym suchym ≤ 1200 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-3.
3) ze względu na wielkość ziaren
drobne D ≤ 4 mm
grube D ≥ 4 mm & d ≥ 2 mm
Frakcja kruszywa - zbiór ziaren kruszywa o wymiarach zawartych pomiędzy kolejnymi dwoma sitami w zestawie sit np. 2/4.
Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita wyrażone jako d/D np. 2/16(dopuszcza się pewne ilości podziarna tj. kruszywa przechodzącego przez dolne sito (d) i nadziarna tj. kruszywa pozostającego na górnym sicie (D)).
4) ze względu na wielkość ziaren
Pyły - frakcja kruszywa o wymiarach ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm
Kruszywo naturalne 0/8 mm - kruszywo pochodzenia lodowcowego lub rzecznego o wielkości ziaren D ≤ 8 mm (kruszywo takie może być również wytwarzane przez mieszanie kruszywa przetworzonego).
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - mieszanka kruszywa grubego i drobnego mającego D ≤ 45 mm i d = 0 mm.
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW
Właściwości kruszyw klasyfikow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 383.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!