ikona pliku doc

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami notatki

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami


  252 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 252
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.50 kB.


KONSPEKT ZAJĘĆ
Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami
Czas trwania: 45 min
GRUPA: 10-latki
CELE ZAJĘĆ:
CELE OGÓLNE:
- uczeń dostrzega kilka modeli guzików, zauważa różne możliwości
ich przyszycia, uświadamia sobie konieczność posiadaniu
umiejętności przyszywania guzików
- uczeń bezpiecznie pracuje z igłą i nożyczkami
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń umie nawlec nitkę na igłę
- uczeń potrafi zrobić węzełek na końcu nitki,
- dziecko umie przyszyć guziki z czterema dziurkami czterema sposobami,
- dziecko potrafi przyszyć guzik na nóżce,
- udziela pomocy lub rady kolegom czy koleżankom.
METODY PRACY:
- pogadanka
- metoda praktyczna
FORMY PRACY:
- praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- różne rodzaje guzików,
- igła,
- nici,
- rysunki z zeszytu ćwiczeń,
- materiał
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część przygotowawcza:
- Sprawdzenie obecności
- Zapisanie tematu lekcji
Część podstawowa:
- Nauczyciel zapoznaje dzieci z tym, co będą robiły na lekcji.
- Dzieci oglądają rysunki w zeszycie ćwiczeń przedstawiające różne sposoby przyszywania guzików.
- Nauczyciel wiąże teorię z praktyką, mówi dzieciom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas przyszywania.
- Nauczyciel pokazuje dzieciom jak nawlec igłę i przyszyć guzik.
- Dzieci na polecenie nauczyciela nawlekają nitkę na igłę.
- Uczniowie nawlekają nitki i przyszywają guziki.
- Nauczyciel pomaga uczniom w przypadku pytań i kłopotów z pracą.
- Uczniowie przyszywają pięć guzików.
Część końcowa:
- Podsumowanie zajęć.
- Ocena prac.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!