ikona pliku doc

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą. notatki

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.


  285 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 285
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB.


KONSPEKT ZAJĘĆ
Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.
TEMAT DNIA: Poznajemy sposoby ochrony środowiska.
GRUPA: V klasa Szkoły Podstawowej
Czas trwania: 45 minut
CELE ZAJĘĆ:
CEL OGÓLNY:
- idea tworzenia obszarów chronionych,
- rozwijanie potrzeby aktywnej działalności na rzecz ochrony środowiska.
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń
- uzasadni celowość ochrony przyrody,
- wyjaśni motywy ochrony przyrody,
- wymieni formy ochrony przyrody,
- wymieni działania człowieka wpływające na sposoby ochrony środowiska
METODY PRACY:
- praca z podręcznikiem,
- podająca,
- pogadanka
- oglądowe: film
FORMY PRACY:
- praca w grupach
- praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- film o gatunkach chronionych i o formach ochrony przyrody
- podręcznik
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część przygotowawcza:
- Uczniowie oglądają film o ochronie gatunkowej zwierząt oraz innych formach ochrony przyrody,
Część podstawowa:
- Wprowadzenie do zajęć, rozmowa na temat ochrony środowiska
- Rozwiązywanie problemu: „Dlaczego należy chronić środowisko przyrodnicze?”
- Podanie przez uczniów różnych hipotez,
- wybranie dwóch hipotez:
1. „Chroniąc środowisko, zachowujemy jego pierwotny charakter”
2. „Chroniąc środowisko zabezpieczamy je przed zanieczyszczeniami” i odgrywanie przez uczniów roli naukowca, przyrodnika
- W trakcie dyskusji uczniowie przedstawiają motywy ochrony przyrody i wynikające z nich działania,
- Pozostali uczniowie omawiają sposoby zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami,
- Uczniowie podają przykłady różnych form ochrony przyrody ze swojego regionu.
Część końcowa:
- Ocena aktywności uczniów
- Uczniowie rozwiązują ćwiczenia
- Podsumowanie zajęć
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!