ikona pliku doc

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZ notatki

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE.


  154 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 154
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB.


KONSPEKT ZAJĘĆ
Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE.
Czas trwania: 90 min
GRUPA: 9-latki
CELE ZAJĘĆ:
CELE OGÓLNE:
- dodawanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- odejmowanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- dziecko potrafi przekroczyć próg dziesiątkowy.
- wykona obliczenia w zakresie 11,
- doskonalenie techniki dodawania i odejmowania
METODY PRACY:
- praca z podręcznikiem.
- rozmowa
FORMY PRACY:
- praca w grupach
- praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik
- słoneczka matematyczne,
- grafy,
- liczmany,
- oś liczbowa
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część przygotowawcza:
- Sprawdzenie obecności
- Przypomnienie poznanych wcześniej cyferek (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Część podstawowa:
- Nauczyciel przypomina zasady dodawania i odejmowania bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
- Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat liczb powyżej 10..
- Prezentacja tablicy przedstawiającej oś liczbową
- Dzieci zostają podzielone na grupy i bawią się w „słoneczka matematyczne”
- Dziecko próbuje wskazać gdzie znajdują się cyferki powyżej 10,
- Dzieci za pomocą liczmanów dodają do 2 9 i odejmują od 9 2
- Nauczyciel prezentuje działanie 2+9=11 i odwrotność działania.
- Dzieci próbują wykonywać działania dodawania i odejmowania na grafach.
Część końcowa:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena aktywności
- Dzieci mówią o czym była mowa na lekcji.

Zał.1
+2
5 8
9 11 +Zał. 2

Zał.3
' ' ' ' ' '
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!