ikona pliku doc

scenariusz zajęć- asertywność notatki


  814 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 814
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB.


Scenariusz zajęć warsztatowych Temat: Asertywność, czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych. Ilość uczestników: do 25 osób Czas zajęć: 2 x 45 min Cele zajęć: budzenie wrażliwości na problemy drugiego człowieka, rozpoznawanie reakcji agresywnych, uległych i asertywnych, rozwijanie umiejętności asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Metody pracy: psychozabawa, burza mózgów, Formy pracy: grupowa, indywidualna Środki dydaktyczne: wycinki zdjęć z kolorowych gazet, przedstawiające różne sytuacje przemocowe, czyste kartki do zapisywania wypowiedzi, długopisy karty ćwiczeń. Przebieg zajęć. Faza wstępna: Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami zajęć. Wyjaśnia, że jednym z ważniejszych praw każdego człowieka jest prawo bycia sobą. Wszystko to, co od nas zależy i do nas należy tworzy terytorium psychologiczne. Każdy z nas ma prawo do posiadania takiego terytorium i do jego obrony. Sami odpowiadamy za nasze relacje z otoczeniem. Zachowania międzyludzkie są źródłem naszych stanów emocjonalnych, mogą być przyczyną zadowolenia, szczęścia, ale także niepokojów i cierpień. Warto zastanowić się nad problemem ? co jest przyczyną różnych zachowań? Jakie są ich skutki? Brak wiary w siebie, chęć zwrócenia na siebie uwagi, nagromadzenie stresów i złości jest przyczyną zachowań agresywnych. Brak wiary w siebie, ucieczka od podejmowania decyzji, obawa przed reakcją innych ? to przyczyny zachowań uległych. Umiejętność radzenia sobie ze stresem pozwala racjonalnie postępować w trudnych sytuacjach. Daje również możliwość zachowywania się w sposób asertywny. Można powiedzieć, że asertywność jest kompromisem między uległością a agresją. Asertywność nie stanowi gwaracji sukcesu, ale daje satysfakcję z wyrażania własnych uczuć po to, by konflikt można było rozwiązać bez poczucia winy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!