ikona pliku doc

samokształcenie z prawa notatki

praca opisuje odpowiedzialnosc w dzialaniach pielegnacyjnych i zagadnienia farmakoterapii


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 147.00 kB.


Zasady podawania leków
(z uwzględnieniem
przeciwwskazań) przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarza - samodzielność
i odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki.

      Zawód pielęgniarki jest bardzo cenioną profesją, jednak wiążącą się z ogromną odpowiedzialnością za podopiecznego. Pielęgniarka musi wykazać się dużą wiedzą medyczną i jednocześnie znajomością przepisów prawnych regulujących jej obowiązki i uprawnienia. Dużą część świadczeń zapobiegawczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych pielęgniarka może wykonać bez zlecenia ich przez lekarza. Do tych świadczeń zalicza się także podawanie leków, jednak ta część wiąże się ze stanami zagrażającymi zdrowiu lub życiu pacjenta i jest ściśle sprecyzowana przez określenie grupy leków, nazwy leku, jego postaci i wskazanie drogi podania. Należy dodać że, dawkowanie leku odnosi się do podstawowej dawki terapeutycznej według obowiązujących zasad dawkowania i dotyczy leków zarejestrowanych i dostępnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tego typu działania może jednak podjąć tylko pielęgniarka po odbyciu kursu specjalistycznego mająca w zanadrzu zestaw przeciwwstrząsowy i kontakt telefoniczny z lekarzem a regulacje te zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
     
Leki bez zlecenia lekarskiego pielęgniarka może podać, jeśli jest on dla stanu zdrowia konieczny i zna mechanizm jego działania. Nie należy podejmować samodzielnego podawania leków dzieciom i noworodkom, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Przy leczeniu lekami trzeba również być rozważnym w przypadku osób upośledzonych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Ostrożność trzeba też zachować gdy jakiś objaw pojawia się po raz pierws
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 147.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!