ikona pliku doc

Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole notatki


  940 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 940
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52,00 kB.


Praca samokształceniowa z przedmiotu Promocja Zdrowia Wykładowca: dr Grażyna Wiraszka Student: Magdalena Piotrowska Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: II rok Semestr: Letni 2009/2010 ?Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole? W ostatnich latach nastąpiły w Polsce znaczące zmiany w działaniach szkoły na rzecz zdrowia: Po raz pierwszy w historii szkolnictwa zobowiązano szkoły wszystkich typów do realizacji edukacji zdrowotnej przez wprowadzenie do podstawy programowej kształcenia ogólnego ścieżki edukacyjnej ?edukacja prozdrowotna?, Dynamicznie rozwija się ruch szkół promujących zdrowie. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele. Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych ludzi, w tym szczególnie dokonywać wyborów sprzyjających zdrowiu. Jest to proces długotrwały nie ograniczający się tylko do dzieciństwa i młodości, lecz obejmujący całe życie człowieka, w którym występują różne, wciąż nowe problemy i potrzeby zdrowotne. Edukacja ta pomaga człowiekowi: - poznawać i lepiej rozumieć siebie i swoje otoczenie (fizyczne i społeczne), - wiedzieć i rozumieć co wpływa pozytywnie, a co negatywnie na zdrowie i samopoczucie (fizyczne, psychiczne i społeczne), - rozwijać umiejętności umożliwiające prozdrowotny styl życia oraz radzenie sobie ze zmianami i trudnościami, - podejmować odpowiedzialne wybory i decyzje służące ochronie, utrzymaniu i poprawie swego zdrowia, w sposób uwzględniający potrzeby innychludzi i środowiska, - identyfikować własne potrzeby i problemy zdrowotne oraz podejmować działania w celu ich rozwiązania. Edukacja zdrowotna dziecka rozpoczyna się w rodzinie. Odbywa się ona przez bezpośrednie doświadczenia oraz obserwację innych ludzi i modelowanie ich zachowań. Pierwszymi modelami są rodzice i inne osoby z najbliższego otoczenia dziecka. Stopniowo rozszerza się zakre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!