ikona pliku docx

Samobójstwo notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.09 kB.


Samobójstwo
Samobójstwo- proces stanowiący ciąg reakcji fizycznych i psychicznych składających się na tzw. zachowanie samobójcze, które istnieje od momentu, gdy w świadomości człowieka pozbawienie siebie życia stanowi cel. Do samobójstw dochodzi wskutek zwrócenia impulsów agresywnych przeciwko sobie.
E.Durkheim – określa “samobójstwo jako przypadek śmierci będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania jednostki wobec siebie”. Wskazuje na śmiertelny efekt samobójstwa, jednocześnie odróżniając je od próby samobójczej, która nie kończy się śmiercią.
E.Stenegel- “ zamachem samobójczym jest taki rozmyślny akt samouszkodzenia, który przed popełnieniem wyklucza w świadomości sprawcy pewność przeżycia” . „Rozmyślny akt” to zachowaie objęte bezpośrednim zamiarem samouszkodzenia, a więc samobójstwa.
Halbwachs- za czyn samobójczy uważa każdy przypadek zabicia się przez samą ofiarę, Który nie jest poświęceniem.
Menninger- uważa, że człowiek popełnia samobójstwo , gdy pojawia się u niego chęć zabicia, chęć bycia zabitym, chęć zabitym i chęć śmierci. Stwierdził, ze samobójstwo człowieka wynika z jego pragnienia śmierci, które jest wyrazem stałej agresji skierowanej przeciwko sobie.
W Nowej Encyklopedii Powszechnej- samobójstwo zdefiniowane jest jako „ celowe zachowanie samo destrukcyjne prowadzące do śmierci, może mieć charakter gwałtowny lub stopniowy.
Samobójstwa dzielą się na
- dokonane – kończące się odebranie sobie życia
- niedokonane(usiłowanie) – niekończące się odebraniem sobie życia, gdyż w trakcie pozbawienia się życia przez daną osobę albo wystąpiły okoliczności umożliwiające odratowanie, albo osoba przeprowadzała zamach w sposób, który zapewnia odratowanie. ( zaliczamy do tej grupy tzw. próby samobójcze)
Wyróżniamy następujące rodzaje samobójstw:
-egoistyczne,
- altruistyczne,
-anoniczne,
-fatalistyczne
Zespół presuicydalny- opisany przez Erwina Ringera(1953r.) – stan psychiczny bezpośrednio poprzedzony próbą popełnienia samobójstwa. Przedsamobójczy stan emocjonalny, który polega na skierowaniu myśli i dażeń do spraw związanych ze śmiercią i samobójstwem, przekonanie o funkcjonowaniu w sytuacji bez wyjścia oraz braku możliwości uzyskania pomocy.
Zachowanie suicydalne- ciąg reakcji jakie zostają wyzwolone w człowieku z chwilą, gdy w jego świadomości samobójstwo jawi się jako cel( pożądany stan rzeczy).
Etapy zachowań suicydalnych: samobójstwo wyobrażone, samobójstwo upragnione, samobójstwo usiłowane, samobójstwo dokonane
Sytuacje samobójcze: mysli samobójcze, tendencje samobójcze, akt samobójczy
Stosunek do śmierci – grupy suicydentów :
- „to be” (być)- pragnąca być uratowaną
-„to be Or not to be”(być lub niebyć) – prowadąca grę hazardową ze śmiercią
-“not to be”(nie być)- pragnąca śmierci
Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa:
-demograficzne :płeć, wiek, miejsce zamieszkania
-społeczne: rodzina, szkoła
-psychologiczne: cechy osobowości, wydarzenia traumatyczne, umiejętności życiowe, uzależnienia behawioralne (nawyki, popędy)
-chorobowe: choroby psychiczne i somatyczne
-biologiczne: neurochemiczne
Sygnały ostrzegawcze( osób przed popełnieniem samobójstwa)
- mówi o popełnieniu samobójstwa, porusza tematy związane ze śmiercią
-wcześniejsze próby samobójcze
-problemy ze snem
-wycofanie z życia towarzyskiego
-nadużywanie alkoholu
-zmiana nastroju
-objawy depresyjne
- wypowiedzi typu : „chce umrzeć” , „wolałbym się nigdy nie urodzić” , „lepiej by było gdybym umarł” , dłużej tak nie mogę” , „nie będę już wam przeszkadzał” , „ mam zamiar z tym skończyć”
-zbieranie informacji na temat tego jak można popełnić samobójstwo
-gromadzeni akcesoriów do tego celu np. ostre narzędzia, leki, sznur
-porządkowanie swoich spraw np. spisanie testamentu, list pożegnalny, rozdawanie swoich rzeczy
Powody popełnienia samobójstwa:
-problemy rodzinne
-śmierć kogoś bliskiego
-konflikty z prawem
-niechciana ciąża
-zawód miłosny/ zerwanie związku
-stan cywilny : separacja, owdowienie, rozwód
-zaburzenia osobowości
-stres, lęk
-choroby somatyczne : nowotwory, HIV, AIDS
-utrata pracy/zwolnienie dyscyplinarne
-zła sytuacja materialna
-alkohol
-schizofrenia
-depresja
-myśl że w ten sposób rozwiążemy problem
-niska samoocena
-zaburzone relacje z rówieśnikami
-przemoc domowa
-molestowanie fizyczne i psychiczne
-narastające problemy z którymi nie umiemy sobie poradzić
-brak zainteresowania ze strony rodziców
-gry, które powodują samobójstwa wśród dzieci i młodzieży : niebieski wieloryb, momo challenge (Internet, media społecznościowe)
Jak można popełnić samobójstwo:
-strzał do siebie z broni palnej
-przedawkowanie leków (arszenik) , leki nassane, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe
- przedawkowanie narkotyków (morfina)
-podcięcie żył
-zagazowanie
-powieszenie się
-utopienie
-skoki z wysokości
-samookaleczenia
-rzucanie się pod pojazd
-mieszanie alkoholu+tabletek+gazu, barbituran+alkoholTo tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.09 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!