ikona pliku docx

RZS notatki

Reumatoidalne zapalenie stawów


  130 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 130
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 6.44 kB.Reumatoidalne zapalenie stawów

Problem: uczucie osamotnienia spowodowane rzadkimi odwiedzinami rodziny

Cel opieki: poprawa nastroju.

Interwencje pielęgniarskie:

*Zorganizowanie wolnego czasu.

*Zachęcanie do komunikowania się ze współpacjentkami.

*Zapewnienie kontaktu telefonicznego z rodziną.

Problem: ograniczone samodzielne funkcjonowanie z powodu trudności w po-

ruszaniu się

Cel opieki: ułatwienie wykonywania czynności samoobsługowych.

Interwencje pielęgniarskie:

*Pomoc w utrzymaniu higieny otoczenia.

*Zapewnienie sprzętu ułatwiającego samodzielne poruszanie.

Problem: uczucie duszności spowodowane zwłóknieniem płuc

Cel opieki: poprawa wentylacji płuc.

Interwencje pielęgniarskie:

*Ułożenie w pozycji wysokiej.

*Gimnastyka oddechowa.

*Zastosowanie tlenoterapii (w przypadku znacznej duszności).

*Podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Problem: trudności w samodzielnym spożywaniu posiłków z powodu znacznej

deformacji rąk i zmian w stawach łokciowym i barkowym

Cel opieki: ułatwienie przyjmowania posiłków.

Interwencje pielęgniarskie:

*Zapewnienie odpowiednio dopasowanego krzesła i stołu.

*Dostarczenie sprzętu ułatwiającego samodzielne spożywanie posiłków, np. słomek

do picia płynów.

*Pomoc w przygotowywaniu posiłków.

*Przestrzeganie lekkostrawnej diety i odpowiedniej podaży płynów.

Problem: bóle brzucha spowodowane stanem zapalnym błony śluzowej żołąd-

ka po terapii NLPZ

Cel opieki: zminimalizowanie dolegliwości bólowych.

Interwencje pielęgniarskie:

*Ocena natężenia oraz charakteru dolegliwości bólowych.

*Podawanie na zlecenie lekarza środków farmakologicznych łagodzących dolegliwo-

ści bólowe.

*Monitorowanie natężenia bólu po podaniu środków farmakologicznych.

*Obserwacja innych niepożądanych objawów związanych z terapią NLPZ.

*Przestrzeganie przed spożywaniem produktów drażniących błonę śluzową żołądka.

Problem: uczucie gorąca spowodowane podwyższoną temperaturą

Cel opieki:

*eliminacja stanu zapalnego,

*normalizacja temperatury.

Interwencje pielęgniarskie:

*Obniżenie temperatury ciała przez zastosowanie środków fizykalnych i farmakolo-

gicznych (na zlecenie lekarza).

*Kontrola temperatury ciała (częstość w zależności od stanu pacjentki).

*Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali.

*Kontynuowanie leczenia RZS zgodnie z kartą zleceń

Problem: trudności w samodzielnym poruszaniu się z powodu bólu

i ograniczonej ruchomości w stawach kolanowych

Cel opieki: zwiększenie zakresu samodzielności.

Interwencje pielęgniarskie:

*Pomoc w utrzymaniu aktywności ruchowej (w okresie zaostrzenia procesu chorobo-

wego nie mobilizuje się nadmiernie pacjentki; aktywność dostosowuje się do możli-

wości ruchowych).

*Zastosowanie udogodnień w łóżku w celu utrzymania fizjologicznej pozycji kończyn

górnych i dolnych.

*Zachęcanie do częstych zmian pozycji w łóżku.

*Podawanie leków przeciwbólowych przed podjęciem aktywności ruchowej.

*Dążenie do jak najszybszego usprawnienia.

Problem: przygnębienie spowodowane nasileniem dolegliwości bólowych

i niesprawności

Cel opieki: przygotowanie do inwalidztwa.

Interwencje pielęgniarskie:

*Wyjaśnienie istoty choroby.

*Zachęcanie do rozmów na temat obaw dotyczących niesprawności oraz dolegliwo-

ści bólowych.

*Częste rozmowy z chorą.

*Zapewnienie spotkania z psychologiem.

*Zorganizowanie grupy wsparcia.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 6.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!