ikona pliku doc

Różnice między giełkotem a jąkaniem notatki

Podobieństwa i różnice między giełkotem a jąkaniem


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.50 kB.


Podobieństwa i różnice
między giełkotem a jąkaniem
Giełkot jest mową bezładną, czyli mówieniem „bez ładu i składu”. Za giełkot uważa się:
      bardzo szybkie tempo mówienia (tachylalię), powodujące opuszczanie albo powtarzanie sylab lub słów;
      chaotyczny sposób językowego formułowania myśli.
Giełkot jest to: niewspółmierność między przeciętnymi lub wysokimi zdolnościami umysłowymi a niską sprawnością językową. Dysonans ten zakłóca komunikację słowną (mówca rozumie siebie, ale nie jest rozumiany przez otoczenie, jego sposób mówienia jest stresem nie dla niego, lecz dla słuchacza.)
Osoba z giełkotem jest najczęściej nieświadoma swojego problemu.
Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie symptomatyki giełkotu, co utrudnia jego rozpoznanie. Próbę zweryfikowania podstawowych informacji o tym
zaburzeniu mowy podjęli K. O. Louis, A. Hinzman i F. M. Hul (1985), którzy na podstawie literatury opracowali listę symptomów giełkotu obejmującą
aż 64 pozycje. Na podstawie badań i opinii amerykańskich logopedów autorzy opracowali następującą tabelę podstawowych i dodatkowych symptomów
giełkotu. Symptomy zostały uporządkowane według zmniejszającej się częstotliwości ich występowania:
Symptomy podstawowe % Symptomy dodatkowe %
Szybkie tempo mówienia 88,96 Błędna artykulacja 40,00
Niepoprawne zdania 62,99 Uszkodzenia neurologiczne 35,71
Nieregularne tempo mówienia 59,74 Opóźniony rozwój języka 30,00
Dezorganizacja myślenia 59,74 Rodzinny giełkot 33,57
Nieświadomość problemu 57,80 Zaburzenia koordynacji motorycznej 29,29
Powtarzanie słów 47,40 Bra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!