ikona pliku doc

różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki notatki


  928 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 928
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 160,50 kB.


PEDAGOGIKA: Co to jest pedagogika? Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole; dosł. "prowadzący dziecko". Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat. Zadaniem pedagogiki jako nauki jest wyposażenie tych, którzy organizują przebieg nauczania i wychowania w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Towarzyszą temu celowi następujące zadania: gromadzenie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej; analiza tej rzeczywistości, wykrywanie związków i zależności między elementami owej rzeczywistości i wyjaśnianie ich; dostarczanie wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości wychowawczej. Pedagogika wyrosła na gruncie filozofii. Dopiero od XVII wieku, głównie dzięki J. A. Komeńskiemu pedagogika stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie nawiązują do filozoficznych i ideowych przesłanek swojej epoki. Co rozumiesz pod pojęciem dydaktyka? Dydaktyka ogólna ? realizuje swoje cele bez względu na przedmioty i szczeble pracy szkolnej Dydaktyki szczegółowe ? badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, np.: matematyki, historii czy też jakiegoś typu lub szczebla szkoły, np.: dydaktyka szkoły zawodowej, szkoły wyższej. Systemy i treść kształcenia System dydaktyczny Cele kształcenia Treści kształcenia Proces dydaktyczny metody nauczania środki dydaktyczne lekcja ocena szkolna niepowodzenia szkolne nauczanie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 160,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!