ikona pliku docx

Romantyzm notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.47 kB.


1.Romantyzm w Polsce – cechy charakterystyczne:
- bunt przeciw oświeceniu i klasycyzmowi
- folkloryzm, ludowość
- nadanie przyrodzie wymiaru duchownego
- tajemniczość
- gotycyzm
- orientalizm, fascynacja Północą
- bohater romantyczny
- indywidualizm
- patriotyzm, romantyczna idea ojczyzny
    „Romantyczność”:
    jako utwór programowy
Ballada ,,romantyczność’’ prezentuje cztery typy zachowań które wyznaczają problematykę nowego poglądu na świat w utworze występuje trzech bohaterów jednostkowych- Karusia (nieszczęśliwa kochanka), narrator (obserwator i uczestnik zdarzeń), starzec (reprezentant klasyków), czwarty bohater zbiorowy lud gminy Gawiedź. Program romantyczny zawiera się w dyskusji narratora ze Starcem. Lud wierzy że Karusia naprawdę ma bezpośredni kontakt z nieżyjącym kochankiem po jej stronie stoi również narrator. Mędrzec natomiast uznaje wierzenia pozostałych za brednie i głupstwa. Wywód Starca jest obraźliwy pełen zgryźliwości natomiast odpowiedź alder ego poety skromna, ale dobitna wskazuje na konieczność poznania, prawd żywych ,,empatię bycia ludzkim’’.
    ballada – cechy gatunku
Łączy cechy epiki z liryką

Ma formę miniatury dramatycznej
Narrator w pierwszej osobie,
Gatunek synkretyczny
Posiada dialogi
Alter ego poety

Dzieli się na odrębne kolejne scenySynkretyzm – połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów; wyznawanie zasad lub wierzeń obejmujących odległe od siebie elementy pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzecznych.
    bohaterowie utworu
Karusia – straciła swojego narzeczonego, oblubienica Jasia.
Duch Jasia – ukochany dziewczyny, ukazujący się jej po swojej śmierci.
Starzec – racjonalista, człowiek z tłumu, osoba kierująca się tylko rozumem, polemizująca z narratorem – poetą.
Narrator – polemizujący z klasykiem, czyli nestorem (człowiekiem starszym).
Prostota – gmin, prosty lud.
    motywy (szaleństwa, zjawy, miłości, poety, duchy, spór pokoleniowy)
    „Oda do młodości”:
    jako manifest pokolenia
Oda do miłości to utwór nowatorski nie zrozumiany nawet przez przyjaciół Mickiewicza, dopiero po pewnym czasie Odę potraktowano jako manifest (kiedy opublikowano ją bez cenzury. Utwór propaguje ideały filomatów i filaretów w zakresie formy, słownictwa i symboliki nawiązuje do klasycznej ody bohaterskiej, ale jest również romantycznym wezwaniem do odnowy świata, pochwałą miłości, wyrazem kultu przyjaźni ,,Oda propaguje hasła wolności, demokracji, wzywa do walki i ofiary, która nie pójdzie na marne’’.
    spór klasyków z romantykami (racje obu stron)
Klasycyzm Romantyzm
Stosowanie się do reguł poetyki Arystotelesa i Boileau
Lekceważenie wszelkich reguł i kanonów poetyki
Przestrzeganie wzorów starożytnych mistrzów
Swoboda twórcza
Racjonalizm i empiryzm
Wyobraźnia, natchnienie, irracjonalizm, mistycyzm,
Jasność w wyrażaniu sądów
Swoboda stylistyczna
Doskonałość formalna
Lekceważenie sztywnej formy
Poprawność językowa doprowadzona do przesady
Indywidualizacja języka, wprowadzenie prozaizmów
Tzw. Dobry smak jako wyznacznik sądów o pięknie
Uczucie jako miernik wartości, kult geniuszu
Propagowanie sztuki antyku i klasycyzmu francuskiego
Patronat romantycznej literatur niemieckiej i angielskiej

2. „Cierpienia młodego Wertera”:
    „werteryzm”
Model postawy bohatera literackiego, za sprawą powieści Johanna Wolfganga von Goethego Cierpienia młodego Wertera. Postawa przejawiająca się w poczuciu bezcelowości życia, melancholii i szukaniu w marzeniach ucieczki od rzeczywistości.
    Werter – bohater romantyczny – charakterystyka
- jest uczuciowy, wrażliwy, kocha całym sercem
- świat postrzega przez pryzmat poezji i marzeń
- wyjątkowo traktuje przyrodę i naturę , które oddają jego stany emocjonalne
- wierzy w istnienie miłości jedynej, doskonałej, wiecznej, absolutnej
- postrzega kobietę jako anioła- idealizowanie
- buntuje się wobec świata
- jest samotny i osamotniony
- popełnia samobójstwo z miłości
3.IV cz. „Dziadów”:
    charakterystyka Gustawa
Gustaw to główny bohater czwartej części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Jest to typowy romantyczny kochanek, który skazany został na wieczną tułaczkę po zaświatach, ze względu na miłość, jakiej kiedyś doznał, a z powodu której popełnił samobójstwo. Młody mężczyzna, tajemniczy, samotny, smutny i przejawiający oznaki szaleństwa.
    miłość romantyczna
Dziadów można określić mianem wielkiego romantycznego studium miłości, gdyż to właśnie miłość jest tematem, który wysuwa się na jej pierwszy plan. Utwór ten jest tak naprawdę monologiem Gustawa o sile miłości, o niewyobrażalnym szczęściu, jakie może dać człowiekowi i cierpieniu, które ze sobą niesie miłość niespełniona. Dla bohatera IV części Dziadów miłość to związek dwóch połówek jednej istoty, związek bliźniaczych dusz, to uczucie idealne, dar od Boga. Uczucie Gustawa miało niezwykłą siłę, było dla niego najważniejsze, stało się sensem jego życia. 
4.III cz. „Dziadów”:
    tematyka– przemiana Gustawa w Konrada
Przemiana Gustawa w Konrada, to przemiana w człowieku dwóch namiętności. Nieszczęśliwej miłości, na rzecz miłości do ojczyzny. Odrzuconego kochanka, w walecznego buntownika. Przeistoczenie się nie wyzwoliło Gustawa z cierpienia, które trawiło go poprzez nieszczęśliwą miłość, teraz w postaci Konrada drąży go zarówno cierpienie fizyczne (głód, tortury, założone kajdany), ale też psychiczne: walka z demonami, z własną wizja świata. Adam Mickiewicz pokazując cierpienie, jako cechę, która wiernie towarzyszy człowiekowi w jego życiu. Staje się nieodłącznym elementem duszy człowieka.
    charakterystyka „Wielkiej Improwizacji”
,, Wielka improwizacja ‘’ Konrada to monolog skierowany do Boga wygłoszony przez nie do końca świadomego bohatera. Romantyk i poeta jest jednocześnie Prometeuszem, Adamem i szatanem. Konrad walczy z Bogiem o władzę nad światem i ludzkością stawia się z nim na równi, buntuje się przeciwko niemu, wzywa na pojedynek. Bohater III części dziadów zarzuca najwyższemu braku miłości do ludzi, kłamstwo, przyzwolenie na cierpienie. Konrad jest wewnętrznie rozdarty sprzeciwia się stwórcy w imię dobra ludzkości (Prometeizm) a sam staje się bohaterem tragicznym.
    Widzenie Księdza Piotra” – idea mesjanizmu
Mesjanizm zbiór przekonań w poszczególnej roli polski w dziejach świata. Polska jako kraj umęczony przez zaborców jest wybrany przez Boga do zaprowadzenia nowego ładu w Europie, odrodzenie ludzkości w duchu wiary chrześcijańskiej.

    „Salon Warszawski” – ocena polskiego społeczeństwa

W Solonie Warszawskim Mickiewicz dokonuje krytycznej oceny polskiego społeczeństwa, towarzystwo jest wyraźnie podzielone na młodych patriotów i arystokrację, których los polski jest dla nich obojętny. Trzecia część Dziadów to polistopadowy dramat romantyczny. Znajduje się w nim odbicie problematyki narodowej- po upadku kolejnego zrywu wolnościowego nastąpił kryzys wiary. Pojawiła się próba interpretacji dziejów i wytłumaczenia męczeństwa Polaków.

5. „Pan Tadeusz”:
    charakterystyka gatunku – epopeja narodowa
-jest to obszerny utwór wierszowany, ponieważ zawiera 12 ksiąg pisanych 
13–zgłoskowcem, zawiera rymy parzyste żeńskie
- na wstępie inwokacja – czyli rozbudowana apostrofa, zwrot do kogoś, najczęściej do bóstwa z prośbą o natchnienie w pisaniu dzieła
Pan Tadeusz jest epopeją nowożytną, jest to utwór epicki, wielowątkowy, wierszowany, którego tematem są dzieje postaci historycznych bądź legendarnych, ukazanych na tle ważnych, przełomowych wydarzeń dziejowych
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.47 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!