plik doc

Sadownictwo wykłady

wykłady z sadownictwa
Sadownictwo Wykład pierwszy 7.X.09 Rola czynnikow przyrodniczych w uprawie roslin sadowniczych Czynniki klimatyczne: temp, suma temp aktywnych tzn suma dobowych temp pow 5 stopni, srednia temp okresu wegetacji, przymrozki, zastoiska mrozowe Minimalna temp ponizej ktorej roslina może zginac jablon -30- -35st C, wisnia –30, sliwa –25,grusza –25, morela i czeresnia –25 i brzoskwinia –20. Czynnikiem ograniczajacym uprawe niektórych gat i odm ros sad jest zbyt mala ilo...

plik doc

sadownictwo wyłady

Materiały z sadownictwa
Sadownictwo Wykład pierwszy 7.X.09 Rola czynnikow przyrodniczych w uprawie roslin sadowniczych Czynniki klimatyczne: temp, suma temp aktywnych tzn suma dobowych temp pow 5 stopni, srednia temp okresu wegetacji, przymrozki, zastoiska mrozowe Minimalna temp ponizej ktorej roslina może zginac jablon -30- -35st C, wisnia –30, sliwa –25,grusza –25, morela i czeresnia –25 i brzoskwinia –20. Czynnikiem ograniczajacym uprawe niektórych gat i odm ros sad jest zbyt mala i...

plik doc

okopowe

szczegółowa uprawa
ZIEMNIAK Solanum tuberosum). Uprawiany na glebach lekkich o wysokim plonie i roli odgrywajacej w zmianowaniu. r jednoroczna jara rozmn wegetat przez bulwy także generat przez nasion Znaczenie: głównie na pasze przeważnie dla trzody chlewnej; bezpośrednie spozycie; ok. 100 rodz prod spoż; wykorzystanie skrobii i jej modyfikatorów w przem spoż, włókienniczym, chem, farmaceutycznym, mat budowlanych, wydobywczych. łodyga: kilka rozgałęzionych pędów-łodyg każdy z nich ma wła...

plik docx

Rekultywacja

takie tam bajerki

Lewandowski W. „Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Gradziuk P. „Biopaliwa”

Mikielewicz J., Cieśliński J.T. „Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii”

Kabasch P. „Odpylanie i odpylacze”

Warych J. „Odpylanie gazów metodami mok...

plik doc

agrometeorologia

agrometeorologia
1. Podać skład powietrza atmosferycznego. pierwiastki: azot 78%, tlen 21%, argon 0,93%, CO2 0,03%, neon, hel, metan, krypton, podtlenek azotu, wodór, 0,01%+ domieszki i zanieczyszczenia 2. Podać pionową budowę atmosfery. TROPOSFERA – najniższa warstwa, wysokość rośnie wraz ze wzrostem intensywności konwekcji i pionowego mieszania się powietrza (~7 km nad biegunami, do ~16km nad równikiem); w niej ok. 80% całej masy atmosfery, temperatura malej jednostajnie wraz ze wzrost...